Siirry sisältöön

Annathan linnuille pesintärauhan - puita ei tule kaataa 1.4.-31.7.

Julkaistu 8.4.2020 14.28

Kevät on jo hyvässä vauhdissa ja linnut aloittavat pesintäpuuhiaan. Pesintäajan rauhoittamiseksi Tampereen kaupungin rakennusjärjestys kieltää puiden kaadon 1.4.–31.7. Myös koirat on muistettava pitää kytkettynä liikuttaessa luonnossa ja viheralueilla.

Kyltti koiran kiinnipidosta Hallilan Pehkusuon luonnonsuojelualuetta
 

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 49 §:n mukaan puita ei tule kaataa lintujen pesimäaikana 1.4. - 31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Tällöin edellytetään asiatuntijalausuntoa pesinnästä. Ennen kuin puiden kaatamiseen ryhdytään asemakaava-alueella, on selvitettävä maisematyöluvan tarve rakennusvalvontaviranomaiselta.

Koirat pidettävä kytkettynä liikuttaessa luonnossa

Koirien kiinnipidosta on säädetty metsästyslaissa ja järjestyslaissa. Esimerkiksi kaupungin viheralueilla ja luonnonsuojelualueilla liikuttaessa koirat on pidettävä kytkettynä.

Järjestyslain mukaan taajamissa koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella kuten koirapuistoissa ja koirien harjoituspaikoissa. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa valvonnassa.

Metsäalueilla ja maaseudulla koira on pidettävä kytkettynä 1.3.–19.8. metsästyslain mukaan. Metsästyslaki toteaa yleisperiaatteena, ettei koiraa saa muulloinkaan pitää irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa.

Luonnonsuojelualueilla irtipitokielto on voimassa ympäri vuoden.

Kuva: Hallilan Pehkusuon luonnonsuojelualueelle pystytettiin tänä keväänä "Pidä koirasi kytkettynä" -kylttejä


Lisätietoja

Luonnonsuojelu, lintujen pesintä, koirat:
Ympäristösuunnittelija
Jenna Pihlajamäki
puhelin 040 548 5060

Vähäiset ja rakennuslupaan liittyvät puunkaadot, maisematyöluvat:
Rakennustarkastusinsinööri
Jyrki Ottman
puhelin 040 806 2050


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Jenna Pihlajamäki