Siirry sisältöön

Tampereen leikkipaikkaohjelma päivitetään - kerro näkemyksesi leikkipaikoista

Julkaistu 13.3.2020 9.15

Millaisia leikkipaikkoja Tampereella puistoissa tarvitaan ja kuinka tiheä leikkipaikkaverkoston tulisi olla? Leikkipaikkaohjelman päivitystyö vuosille 2021–2030 on käynnissä. Tavoitteena on kehittää ja kunnossapitää monipuolinen, turvallinen, helposti saavutettava ja riittävän laaja leikkipaikkaverkosto käytettävissä olevin resurssein.

Lapsia vanhempineen Saukonpuiston leikkipaikalla
 

Leikkipaikkaohjelma koskee puistojen ja yleisten alueiden leikkipaikkoja. Leikkipaikkoja on myös koulujen ja päiväkotien pihoilla sekä uimarannoilla, mutta ohjelmassa esitetyt toimenpiteet eivät koske niitä.

Leikkipaikkaohjelma nähtävänä ja leikkipaikkakysely avoinna 20.4.saakka

Leikkipaikkaohjelmaluonnos on nähtävillä 13.3. – 20.4.2020, jolloin asukkaat voivat antaa palautetta ohjelmaluonnoksesta, kertoa leikkipaikkoihin liittyvistä toiveista sekä vastata leikkipaikkakyselyyn.

Leikkipaikkaohjelmaluonnos ja palauteyhteystiedot löytyvät verkosta sivulta www.tampere.fi/leikkipaikat . Lisäksi siihen voi tutustua kirjastoissa ja palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B. Ohjelmaluonnoksen liitekartoissa esitetään vuoteen 2030 mennessä kunnostettaviksi, poistettaviksi sekä rakennettaviksi ehdotetut leikkipaikat.

Leikkipaikkakysely on avoinna verkossa Ulkoinen linkkikartat.tampere.fi/leikkipaikkakysely . Kyselyllä kartoitetaan leikkipaikkojen käyttöä sekä näkemyksiä leikkipaikkaverkostosta ja leikkipaikkojen saavutettavuudesta, välineistä ja käyttömahdollisuuksista talvella. Lisäksi kerätään toiveita nykyisten ja uusien leikkipaikkojen kehittämisestä.

Lapsille ja nuorille runsaasti vaikuttamistilaisuuksia kevään aikana

Leikkipaikkojen tärkeimmälle käyttäjäryhmälle, lapsille ja nuorille on kevään aikana runsaasti tilaisuuksia vaikuttaa leikkipaikkaohjelmaan. Leikkipaikkaohjelmaa käydään esittelemässä ja osallistujien mielipiteitä kuulemassa yhteensä 13:ssa tilaisuudessa - lasten alueellisissa parlamenteissa ja 4.-luokkalaisten vaikuttamispäivillä. Tilaisuuksiin arvellaan osallistuvat yli 1000 lasta ja nuorta.

Lapsia ja nuoria kannustetaan myös osallistumaan leikkipaikkakyselyyn.

Leikkipaikoista yhä monipuolisempia ja eri ikäisille sopivia

Vuoden 2021 alussa Tampereen puistoissa on 219 leikkipaikkaa. Näistä laajempia ja toiminoiltaan monipuolisempia alueleikkipaikkoja on 76. Niiden yhteydessä saattaa olla pelikenttiä, kuntoiluvälineitä tai erityislajien harrastuspaikkoja. Pienempiä ja leikkivälineistöltään suppeampia lähileikkipaikkoja on 143.

Teini-ikäisiä kiinnostavia toimintoja ja välineitä kuten hengailupaikkoja, parkour- ja pelivälineitä aiotaan lisätä näille soveltuville leikkipaikoille. Leikkipaikkojen esteettömyyttä parannetaan, ja tavoitteena on kehittää osa leikkipaikosta koko perheelle soveltuviksi kokoontumispaikoiksi. Muutamalla leikkipaikalla aiotaan kokeilla talvikunnossapitoa.

Kestävä kehitys, elinkaariajattelu ja –laskenta ohjaavat jatkossa leikkipaikkojen suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa entistä voimakkaammin. Leikkiväline- ja materiaalivalinnoissa huomioidaan vaikutukset välineiden kunnostustarpeeseen sekä leikkipaikkojen peruskunnostusvälin pituuteen. Uusiutumattomia luonnonvaroja kuten leikkihiekkaa käytetään säästeliäästi. Hiekkaa ja turvasoraa voidaan myös kierrättää ja uusiokäyttää.

Leikkipaikoista ehdotetaan 46 peruskorjattavaksi ja 40 poistettavaksi - uusia tulossa 16

Tampereen puistoleikkipaikkojen kunto ja turvallisuustaso ovat yleisesti ottaen tyydyttäviä. Useilla leikkipaikoilla todettiin kuitenkin leikkipaikkaohjelman valmistelun aikana tehtyjen selvitysten perusteella puutteita ja korjaustarpeita. Leikkipaikkoja on ehdotettu peruskorjattavaksi 46 vuoteen 2030 mennessä. Kunnostukset kohdistuvat elinkaarensa lopussa oleviin leikkipaikkoihin sekä niihin, joilla on huomattavan paljon kävijöitä. Muilla leikkipaikoilla tehdään tarpeen mukaan kevyempiä kunnostustoimenpiteitä kuten yksittäisten huonokuntoisten leikkivälineiden vaihtoja.

Leikkipaikkoja on nykytilanteessa paikoin hyvin tiheässä. Vuoteen 2030 mennessä arvioidaan rakennettavan 16 uutta leikkipaikkaa pääosin uusille asuinalueille kuten Ojalaan, Hiedanrantaan ja Vuorekseen. Kaupungin talouden resurssit eivät mahdollista leikkipaikkaverkoston laadukasta kunnossapitoa ja leikkipaikkojen pitämistä turvallisina sen nykyisessä laajuudessa. Ohjelmakaudella ehdotetaankin poistettavaksi kaikkiaan 40 leikkipaikkaa. Ne ovat pääosin vähän käytettyjä ja välineistöltään vaatimattomia leikkipaikkoja, joille on osoitettavissa korvaava leikkipaikka lähistöltä. Korvaavan leikkipaikan on oltava hyväkuntoinen, tai se kunnostetaan ennen leikkipaikan poistamista.

Leikkipaikkaohjelman toimenpiteistä on laadittu alustava investointiohjelma aikatauluineen. Leikkipaikkojen investointien vuosikustannukset ovat noin 1,5–1,8 M€. Vuonna 2030 Tampereella olisi 195 leikkipaikkaa.

Kaikki leikkipaikat käytiin arvioimassa paikan päällä

Tampereen ensimmäinen leikkipaikkaohjelma kattoi vuodet 2012–2020. Leikkipaikkaohjelmassa esitetyt alueleikkipaikkojen kunnostukset saatiin toteutettua ohjelmakaudella, mutta lähileikkipaikoista kunnostettiin vain puolet suunnitellusta määrästä käytettävissä olevien resurssien takia. Nyt nähtävillä oleva leikkipaikkaohjelmaluonnos on jatkoa edelliselle ohjelmalle. Uutta leikkipaikkaohjemaa varten kaikilla puistoleikkipaikoilla on käyty arvioimassa toimintojen monipuolisuus, leikkialueiden sekä välineiden kunto ja turvallisuus. Lisäksi arvioitiin leikkipaikalla seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvittavat toimenpiteet.


Lisätietoja

Viherasiantuntija
Kirsi Mäntysaari-Ukkola
puhelin 044 423 5778
sähköposti [email protected]

Erikoissuunnittelija
Milja Nuuttila
puhelin +358504131911
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Susanna Lyly