Siirry sisältöön

Kauppi-Niihaman vertaissuunnitelmia hyödynnetään alueen suunnittelussa

Julkaistu 13.1.2020 12.59

Kauppi-Niihaman viheralueen vertaissuunnitelmat valmistuivat, ja työt koottiin yhtenäiseksi suunnitelmaksi. Kaupunkilaisten tuottamia suunnitelmia ja aineistoa hyödynnetään parhaillaan Kaupin urheilupuiston asemakaavoituksessa ja jatkossakin alueen suunnittelussa. Vertaissuunnittelussa kaupunkilaiset pääsivät itse suunnittelemaan Kauppi-Niihaman aluetta.

Viitta Kaupin urheilupuistossa, lenkkeilijöitä juoksemassa
 

Kauppi-Niihaman kehittämistä ja suunnittelua jatketaan vertaissuunnittelun jälkeen. Urheilupuistoon valmistui syksyllä 2019 väliaikainen latusilta, jonka tarve nousi esiin vertaissuunnitelmissa. Vertaissuunnittelijoiden tuottama aineisto toimii myös syksyllä 2019 käynnistyneen Kaupin urheilupuiston asemakaavoituksen lähtöaineistona. Asemakaavoituksen yhteydessä urheilupuiston alueella laaditaan toiminnallinen yleissuunnitelma, jossa on tavoitteena sovittaa yhteen urheilurakentamisen, liikenteen ja alueen luontoarvojen turvaamisen tarpeet. Asemakaavan liikennetarkastelussa tutkitaan Kaupin alueelle saapumista ja pysäköintikysymyksiä, joista saatiin alustava käsitys vertaissuunnittelussa.

Vertaissuunnittelijoiden tuottamaa aineistoa käytetään alueen kehittämisen pohjana. Alueen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat kaupungin yksiköt kokoontuvat vuoden 2020 aikana miettimään, miten erilaisia alueelle kohdistuvia tavoitteita sovitetaan yhteen suunnittelutyössä. Lisäksi pohditaan toimenpiteiden tärkeysjärjestystä. Kiireisimpiä aiheita ovat muun muassa alueen reitit ja opastus.

Ryhmien vertaissuunnitelmat koottiin yhdeksi suunnitelmaksi

Kauppi-Niihaman kaikille avoimeen vertaissuunnitteluun osallistui 12 ryhmää syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Vertaissuunnittelun tavoitteena oli tuottaa yhteinen visio ja kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä. Suunnitelmien aiheet vaihtelivat hiihdosta ja maastopyöräilystä luonnonsuojeluun ja retkeilyreittien suunnitteluun. Myös töiden mittakaavat vaihtelivat yksityiskohtaisesta suunnittelusta koko Kauppi-Niihaman aluetta käsittelevään tarkasteluun. Vertaissuunnittelun aikana ryhmät kommentoivat toistensa töitä.

Ryhmien suunnitelmat koostuvat tekstistä, kuvista, kartoista ja videoista. Suunnitelmat yhdistettiin alueen kartalle. Verkkosivuilla esiteltävä koonti muodostuu kolmesta eri kartasta: strateginen kartasta, Kauppi-Niihaman yleisestä kartasta ja Kaupin urheilupuiston kartasta.

Ryhmien töitä esiteltiin toukokuussa 2019 järjestetyssä seminaarissa. Mukana olleet ryhmät osallistuivat alueen suunnittelun ratkaisujen tuottamiseen omista näkökulmistaan ja nostivat esiin itselleen tärkeitä teemoja.


Lisätietoja

Villi vyöhyke ry:
Jere Nieminen
puhelin 040 5224476
sähköposti [email protected]

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK):
Eveliina Asikainen
puhelin 050 595 8775
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177
sähköposti [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]


Teksti Mirkka Katajamäki, Tarja Nikupaavo-Oksanen