Siirry sisältöön

Lisää asumista Pyynikin Trikoon alueelle tuova asemakaavamuutos alkaa

Julkaistu 13.1.2020 9.12

Pyynikin Trikoon vanhan tehdasalueen käyttötarkoituksen muutokseen ja rakennusoikeuden lisäämiseen tähtäävä asemakaavamuutos alkaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa on nähtävillä 30.1.2020 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä. Yleisötilaisuus pidetään maanantaina 20.1.2020 klo 16.30-18.00 kaava-alueella Pyynikin Trikoolla Ravintolan 4vuodenaikaa tiloissa, os. Pyynikintie 25.

Kaava-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä kaupungin keskustasta länteen Pyynikintien, Trikookujan ja Nahkakujan välisessä korttelissa. Pyynikin Trikoo sijaitsee Tampereen Pyynikinharjun etelärinteessä Pyynikintien eteläpuolella. Tontti lähiympäristöineen on Pyhäjärven ranta-aluetta, jolle 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla syntyi teollisuustoimintaa, erityisesti tekstiiliteollisuuden yrityksiä.

Tällä hetkellä kiinteistöt ovat pääosin yritysten toimitiloina. Osassa kiinteistöä on meneillään muutostyöt asunnoiksi voimassa olevan asemakaavan sallimissa rajoissa.

Alueen omistaa Kiinteistö Oy Pyynikin Trikoo. Kaavahankkeen tavoitteena on kehittää vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on käyttötarkoituksen muutos, lisärakentaminen korottamalla sekä eteläisen toimitilarakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös julkisten palvelujen tiloja, asuntoja sekä pysäköintilaitos. Ajoneuvoliikenne pysäköintilaitokseen ei saa katkaista yhteyttä pihalta virkistysalueelle.

Kaavassa vanhat tehdasrakennukset on merkitty rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeiksi. Niitä ei saa purkaa tai korjata siten, että niiden kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne turmeltuisi. Alueella on myös säilytettäviä rakenteita, kuten vanha piippu ja muuri.

Viitesuunnitelmaluonnoksen vaihtoehto 1:n mukainen Pyynikin Trikoon alue sovitekuvassa.
Alustava viitesuunnitelmaluonnos, ilmakuvasovitus, vaihtoehto 1 (Arkkitehdit Soini & Horto Oy).
Viitesuunnitelmaluonnoksen vaihtoehto 2:n mukainen Pyynikin Trikoon alue sovitekuvassa.
Alustava viitesuunnitelmaluonnos, ilmakuvasovitus, vaihtoehto 2 (Arkkitehdit Soini & Horto Oy).

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Marjut Lund-Rahkola
puhelin 044 486 3496