Siirry sisältöön

Kotihoidon asiakkaille iloa ja hoitajien osaaminen esiin luovalla kuntoutuksella

Julkaistu 20.12.2019 11.41

Tampereella kotihoidossa on reilun vuoden ajan toteutettu uutta kehittämistyön mallia kotihoidon hoitajien ja asiakkaiden yhteistyön vahvistamiseksi.

Kolmella kotihoidon alueella − Amurissa, Härmälässä ja Pyynikillä − on luovan kuntoutuksen avulla juurrutettu asiakaslähtöisyyttä ja hoidon laatua lisääviä sisältöjä kotihoidon asiakkaiden ja hoitajien arkeen. Kotihoidon hoitajilla on taitoa luoda asiakkaiden arkeen merkityksellisyyttä vaikkapa asiakkaalle mieluisan musiikin, muistelun, ulkoilun tai rentouttavan jalkahieronnan kautta. Luova kuntoutus -projekteilla tämä osaaminen on saatu nostettua esiin.

Hoitaja Eija Lehtonen hieroo Kaarina Jönsasta.
Luova kuntoutus tuo iloa sekä hoitajille että asiakkaille. Hoitaja Eija Lehtonen ja asiakas Kaarina Jönsas nauravat olevansa tällaisia pinkkejä rouvia.

Luovan kuntoutuksen projekteja vetäneen kulttuurituottaja Minna Elorannan mukaan luovalla kuntoutuksella saadaan toteutettua muutosta, jossa osallistuja − niin asiakas kuin hoitajakin – voi kokea olevansa arvokas toimija, ei kohde.

− Luovat menetelmät ovat keinoja, joiden päätavoite on yksilöllinen kohtaaminen ja kokonaisvaltainen kuntoutus. Räätälöidyissä Luova kuntoutus -projekteissani koko työyhteisö osallistetaan tekemään näkyväksi osaamistaan, tavoitteitaan ja erityislaatuisuuttaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Kun kokoamme onnistumiset valokuvia ja kommentteja yksikön omaan esittely koontiin, saamme positiivisia asioita näkyville. Tämä vahvistaa tiimihenkeä ja asiakas- ja omaisyhteistyötä laajemminkin, kertoo Eloranta.

Luova kuntoutus -projekteissa osa henkilöstöstä osallistuu koulutettavana "tehotiiminä", joka testaa ja kokoaa oman alueensa asiakastyöhön soveltuvia luovia menetelmiä. Koulutettava tiimi toimii oman yksikkönsä moottorina, joka mahdollistaa niin työntekijöiden kuin asiakkaiden tarpeiden ja voimavarojen näkyväksi tekemisen.

Projekteissa kunkin kotihoidon yksikön osaamista on vahvistettu ja samalla on kehitetty uutta. Esimerkiksi Amurin kotihoito loi uuden yhteistyömallin kirjaston kotipalveluiden kanssa, Härmälän kotihoito toi esiin hyvän tiimihengen ja Pyynikin kotihoito hyvän omaisyhteistyön merkityksen.

Niin asiakkaiden, omaisten kuin hoitajien kokemukset projekteista ovat olleet erittäin positiivisia.

− Yleensä hoitajille tarjotaan koulutuksia ja projekteja, joissa ulkoapäin annetaan sisältöjä. Näissä luovan kuntoutuksen projekteissa toiminta syntyy sisältäpäin, kertoo vastaava palveluesimies Merja Korpi Tampereen kaupungilta.

Hoitajat kertovat projektiin liittyvien yhteisten tekemisten tuoneen hyvän mielen niin itselle kuin asiakkaille.

−Asiakas kertoi, että oli henkisesti vireämpi ja oli otettu. Tuokio antoi itsellenikin virtaa, kertoo eräs hoitaja.

Luovan kuntoutuksen mallia laajennetaan muillekin kotihoidon alueille vuonna 2020. Luova kuntoutus on osa marraskuussa alkanutta Vetovoimainen kotihoito -hanketta.


Lisätietoja

Kulttuurituottaja
Minna Eloranta
sähköposti [email protected]

Vastaava palveluesimies
Merja Korpi
puhelin 050 309 4481
sähköposti [email protected]


Kuvat Minna Eloranta