Siirry sisältöön

Teollisuusalue muutetaan asuinkäyttöön Lamminpäässä

Julkaistu 16.12.2019 9.39

Pieni teollisuusalue muutetaan asemakaavalla asuinalueeksi Lamminpäässä. Asemakaavaehdotus on nähtävillä yhdyskuntalautakunnan 10.12.2019 tekemän päätöksen mukaisesti 20.1.2020 saakka. Noin 12,5 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Länsi-Tampereella, Ylöjärven rajalla, Lamminpään vanhan pientaloalueen itäreunalla Paasikiventien länsipuolella.

Alue on ollut 70-luvulta alkaen teollisuus- ja varastokäytössä. Siellä on ollut lähinnä pienehköjä teollisuustontteja. Alueen käyttö entiseen tarkoitukseen on nykyään liikenteen ja ympäristön kannalta hankalaa.

Suunnittelualueelle syntyy uuden kaavan toteutuessa uusi noin 750 metriä pitkä ja 100 metriä leveä pohjois–etelä-suuntainen kerrostaloalue. Alueelle tullaan Myllypurontien ja Paasikiventien eritasoliittymänrampin yläpäähän tehtävän uuden nelihaararisteyksen kautta.

Risteyksen itäpuolelle tulee pieni liikerakennusten korttelialue, johon saa rakentaa enintään 1200 kerrosneliömetrin kokoisen, kaksikerroksisen liikerakennuksen. Uudella alueella käytetään Länsi-Tampereella jo olemassa olevia palveluita. Uusi asuinalue mahdollistaa Lamminpään nykyisten palveluiden pysyvyyden sekä niiden kehittämisen.

1 200 asukkaan alue

Alueelle voi laskennallisesti tulla kaikkiaan 1200 asukasta. Asemakaavalla mahdollistetaan seitsemän uutta kerrostalojen korttelialuetta ja niiden tarvitsema liikenne- ja paikoitusalue. Kaavalla myös parannetaan alueella jo olevan kerrostalotontin rakennettavuutta nykyajan vaatimukset täyttäväksi vuokra-asumisen alueeksi.

Kerrostalot ovat korkeimmillaan 6–8 kerroksisia. Korkeimmat talot tulevat Paasikiventien puolelle alueen itäosaan. Rakentaminen madaltuu pientaloaluetta kohti, ja pihat avautuvat lännen suuntaan.

Paasikiventien laitaan tulee viheralue, jolla liito-oravan kulkureittien turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan liito-oravalle suotuisaa puustoa. Liito-oraville mahdollisesti soveltuvat reitit on pyritty huomioimaan kaavassa.

Lisäksi kaava-alueelle tulee uusia kevyenliikenteenyhteyksiä ja puisto. Näillä mahdollistetaan muun muassa alueellisesti tärkeän virkistysyhteys Ylöjärven ja Epilänharjun välille.

Uutta asuinrakennusten rakennusoikeutta noin 53900 kerrosneliömetriä. Ennestään alueella on asumiseen osoitettua rakennusoikeutta noin 6200 kerrosneliömetriä. Yhteensä asumiseen osoitettua rakennusoikeutta on siis noin 61100 kerrosneliömetriä. Alueelle tulee rakenteelliselle pysäköinnille rakennusoikeutta1600 kerrosneliömetriä.

Alueella on liikennemelua, joka tulee huomioida rakentamisessa. Korkeat ja pitkät Paasikiventien suuntaiset rakennusmassat muodostavat "muurin", joka suojaa niiden takana olevia alueita radan ja tien melulta ja pienhiukkasilta. Myös nykyisin olemassa olevan pientaloalueen meluhäiriöt pienenevät.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Timo Silomaa
puhelin 044 486 3497

Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951


Teksti Anna-Leea Hyry