Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki hakee työllisyyden kuntakokeiluun osana Pirkanmaan yhteistä hakemusta

Julkaistu 11.11.2019 17.17

Hallitusohjelmaan liittyen käynnistetään keväällä 2020 työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Tampereen kaupunki hakee kuntakokeiluun osana Pirkanmaan kuntien yhteistä hakemusta. Kaupunginhallitus päätti asiasta 11.11.2019.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille.

Pirkanmaalla työllisyyden kuntakokeilua on valmisteltu Pirkanmaan kaikkien kuntien yhteistyönä. Kukin kunta tekee päätöksen kokeiluun hakeutumisesta. Kuntakokeilussa mukana olevilla alueilla kokeiluun pääsevät mukaan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Kokeilujen vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti.

Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle esitys kokeilulaiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Työllisyyskokeilu käynnistyy, kun eduskunta on lain hyväksynyt.


Lisätietoja

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja
Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu