Siirry sisältöön

Lastensuojelun työntekijäpula helpottaa Tampereella

Julkaistu 18.9.2019 13.51

Lastensuojelun sosiaalityön kehittämistoimet tuovat tuloksia Tampereella. Maaliskuun alussa alkaneen kehittämistyön myötä hakijoiden määrä on kääntynyt selkeään kasvuun lastensuojelun sosiaalityön ja lapsiperheiden sosiaalityön avoimissa sosiaalityöntekijän tehtävissä.

- Nyt näyttää siltä, että meillä on tänä syksynä pitkästä aikaa tilanne, jolloin kaikki sosiaalityöntekijöiden virat lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa saadaan täytettyä, sanoo projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden
palvelulinjalta.

Hakijoiden määrä kasvoi myös tuoreimmassa, elo-syyskuussa järjestetyssä haussa, joka päättyi 9.9.2019. Haettavina olleita 10 sosiaalityöntekijän virkaa haki nyt 20 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Lisäksi yhtä määräaikaista avointa tehtävää haki kahdeksan hakijaa. Keväällä toteutetussa rekrytoinnissa 21 sosiaalityöntekijän tehtävää haki 43 hakijaa.

Tilannetta on helpottanut, että Tampereen kaupungilla työskentelevien sosiaalityöntekijöiden hakeutuminen muihin tehtäviin tai toiselle työnantajalle on kehittämistyön alkamisen jälkeen vähentynyt.

- Toki 130 sosiaalityöntekijän joukossa on aina jonkin verran vaihtuvuutta, joten uusiakin hakuja tulee, sanoo Hanna Harju-Virtanen.

Avustavaa henkilöstöä tehtäviin, joissa ei tarvita sosiaalityön asiantuntemusta

Tänä vuonna on tehty paljon työtä sen eteen, että Tampereen kaupunki olisi lasten ja perheiden parissa työskenteleville sosiaalityöntekijöille vetovoimainen työnantaja. Taustalla on ollut huoli sosiaalityöntekijöiden jaksamisesta työssään, työntekijöiden suuri vaihtuvuus sekä vaikeus saada päteviä hakijoita avoinna oleviin virkoihin.

Vielä alkuvuonna tilanne oli huolestuttava, kun tammi-maaliskuussa 29 avoinna olleesta sosiaalityöntekijän tehtävästä saatiin täytettyä vain kahdeksan.

- Olemme tilanteessa, jossa lähes kaikilla kunnilla ja kaupungeilla on pulaa sosiaalityöntekijöistä. Sen lisäksi, että olemme kehittäneet sosiaalityön rekrytoinnin edellytyksiä, olemme lähteneet määrittelemään yhdessä työntekijöidemme kanssa asioita, joita tulisi kehittää, jotta Tampereella olisi hyvä tehdä vaativaa sosiaalityötä lasten ja perheiden parissa ja meillä jo työssä olevat sosiaalityöntekijät haluaisivat työskennellä meillä jatkossakin, Hanna Harju-Virtanen toteaa.

Työntekijät ovat nostaneet esiin teemoja, joiden pohjalta on aloitettu työ sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin, johtamisen ja osaamisen parantamiseksi. Työ näkyy nyt esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tehdyissä muutoksissa ja pian käynnistyvässä sosiaalityön johtamisen arvioinnissa.

Syksyn aikana käynnistyy myös kokeilu, jossa sosiaalityöntekijöiden työmäärää ja kuormitusta pyritään vähentämään käyttämällä apuna avustavaa henkilöstöä. Avustava toimistotyöntekijä voi hoitaa työtehtäviä, joissa sosiaalityön asiantuntemusta ei tarvita. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset asiakirjojen käsittelyyn ja ajanvarauksiin liittyvät tehtävät.


Lisätietoja

Johtava sosiaalityöntekijä
Hanna Harju-Virtanen
puhelin 040 806 4730
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen