Siirry sisältöön

Lasten kulttuuriset oikeudet ovat jokaisen asia – Kansainvälinen lastenkulttuurifoorumi Tampereella 30.9. –1.10.2019

Julkaistu 28.8.2019 15.35

Kansainvälinen lastenkulttuurifoorumi tuo Tampereelle satoja lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen ammattilaisia ympäri maailman. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa käsitellään jokaisen lapsen yhtäläistä oikeutta osallistua kulttuuriin ja taiteeseen. Foorumin yhteydessä 1.–2.10. järjestettävä Taidetestaajat-seminaari tarjoaa monipuolista ohjelmaa erityisesti taideorganisaatioiden ja koulujen välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille.

 

Kansainväliseen lastenkulttuurifoorumiin odotetaan noin 300:a lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen ammattilaista. Tampere-talossa ja eri kulttuurikohteissa ympäri Tamperetta ja Pirkanmaata 30.9.–1.10.2019 järjestettävän tapahtuman ohjelmaa läpileikkaa tärkeä yhteinen tavoite: lasten kulttuuristen oikeuksien toteutumisen sekä lasten ja nuorten kulttuurisen osallisuuden edistäminen.

Lasten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen on satsaus tulevaisuuteen, sillä lapsena ja nuorena koettu osallisuus – siis kokemus siitä, että minä olen osa jotakin ja minulla on merkitystä – vaikuttaa positiivisesti läpi elämän. "Osallisuus kulttuuriin edistää hyvinvointia ja yhteiskunnallista turvallisuutta sekä tuottaa mielenkiintoista taidesisältöä, kun erilaiset äänet pääsevät kuuluviin. Lasten osallisuutta on tuettava kaikilla yhteiskunnan alueilla, siksi tapahtumammekin kantaa nimeä Everybody’s business, suomeksi Jokaisen asia", kertoo tapahtumaa järjestävän Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.

Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävän lastenkulttuuritapahtuman järjestäminen on tärkeää myös Tampereen kaupungille. "Tampere on vahva lastenkulttuurin kaupunki ja olemme ylpeitä saadessamme toimia Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kotipaikkana ja ensimmäisen kansainvälisen lastenkulttuurifoorumin isäntäkaupunkina. Foorumin teema on meille myös erittäin ajankohtainen käynnissä olevan Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun vuoksi", sanoo Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari.

Foorumin monipuolinen ohjelma on koottu avoimessa ohjelmahaussa. Esitysten aiheiden perusteella lastenkulttuurin tekijöitä ympäri maailman puhuttaa tällä hetkellä muun muassa saavutettavuuden luovat ratkaisut, lasten toimijuus, monikulttuurisuuden teemat sekä lasten- ja nuortenkulttuurin uudenlaiset sisällöt. Myös Suomen EU-kulttuuripääkaupunkikandidaatit ovat esillä foorumissa.

Lasten osallisuuden ja kulttuuristen oikeuksien huippuasiantuntijat eri sektoreilta koolla

Foorumin osallistujat ovat muun muassa taidekasvattajia, kulttuuripalveluiden tuottajia, päättäjiä sekä tutkijoita. Tapahtumassa tuodaan esiin hyviä käytänteitä ja näkökulmia esimerkiksi kouluyhteistyöstä, hankkeista ja toimintamalleista, avoimesta harrastustoiminnasta ja taiteen perusopetuksesta. Tapahtuma tarjoaa kiinnostavaa sisältöä myös muun muassa sote- ja kunta-alalla toimiville, joiden työhön erityisesti lasten osallisuuden edistäminen ja kulttuurikasvatus linkittyvät.

Tapahtuman avaa Tampereen kaupungin apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja valtiovallan tervehdyksen esittää tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri Tuomo Puumala. Lasten kulttuuristen oikeuksien teemaa käsittelevän avauspuheenvuoron esittää UNESCO:n Suomen toimikunnan puheenjohtaja ja EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen. Foorumin pääpuhujat ovat Anne Bamford Isosta-Britanniasta ja Charlotte Svendler Nielsen Tanskasta. Lisäksi foorumissa kuullaan noin 30 alaseminaariesitystä ja järjestetään vierailuja seitsemään eri kulttuurikohteeseen.

Taidetestaajat-seminaarissa uppoudutaan Suomen suurimman nuorten kulttuurihankkeen antiin

Kansainvälisen lastenkulttuurifoorumin yhteydessä järjestetään Taidetestaajat-seminaari 1.–2.10.2019. Taidetestaajat on Suomen historian suurin nuorille suunnattu kulttuurihanke, jossa kolmena peräkkäisenä vuonna kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset vierailevat kahdessa taide-elämyksessä. Hankkeen kolmas lukuvuosi käynnistyi tänä syksynä. Taidetestaajat-hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hanketta rahoittavat Suomen kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Taidetestaajat-seminaari on suunnattu erityisesti taideorganisaatioiden edustajille, kolmannen sektorin toimijoille, tutkijoille sekä koulu- ja sivistyspuolen toimijoille. Seminaarin ohjelmassa tarkastellaan hankkeesta tehtyjä akateemisia tutkimuksia, nostetaan esille hankkeessa opittua tietoutta ja keskustellaan toiminnan vaikuttavuudesta käytännön tiedon näkökulmasta. Tiistain aikana kuullaan puheenvuoroja erityisesti koulujen ja taideorganisaatioiden välisestä yhteistyöstä, nuorten taidekokemuksista ja heille suunnatusta yleisötyöstä sekä niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Taidetestaajat-hankkeesta tehtyjä tutkimuksia käsittelevä ohjelma tiistaina 1.10. on osa Kansainvälisen lastenkulttuurifoorumin ohjelmaa.

Keskiviikkona 2.10. Taidetestaajat-hanke järjestää kouluille ja taideorganisaatioille suunnatun koulutuspäivän, jossa käsitellään taidevierailuja koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä ja sisällöntarjoajina. Koulutuspäivän aiheet käsittelevät koulujen ja taideorganisaatioiden välistä yhteistyötä muun muassa yleisötyön ja opetussuunnitelman näkökulmista.

Monen toimijan yhteistuotanto

Lastenkulttuurifoorumin järjestäjät ovat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Tampereen kaupunki, Taiteen perusopetusliitto sekä Taidekasvatuksen observatorio. Foorumin järjestelyjä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lastenkulttuurifoorumi toteutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa kansainvälisenä tapahtumana ja se on herättänyt mielenkiintoa erityisesti eurooppalaisissa verkostoissa. Suomen Taidekasvatuksen observatorio kutsuu foorumin yhteydessä koolle eurooppalaisen taidekasvatuksen observatorioiden verkoston (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, ENO). Lisäksi Kansainvälinen lastenkulttuurifoorumi on osa Suomen EU-puheenjohtajakauden oheisohjelmistoa. Foorumin järjestelyt noudattelevat puheenjohtajakauden kestävän kehityksen teemaa ja niissä pyritään mahdollisimman ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Tampere juhlii 240-vuotissyntymäpäiväänsä Tampereen päivänä 1.10.2019. Foorumiosallistujat pääsevät kokemaan kaupungin erityisessä loistossa ja näkemään 240-vuotista historiaa juhlistavia taide-elämyksiä.

Ilmoittautuminen Kansainväliseen lastenkulttuurifoorumiin ja Taidetestaajat-seminaariin on avoinna 10.9.2019 saakka.

LISÄTIEDOT

Maarit Mäkinen
koordinaattori
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

[email protected]
040 800 7296


Teksti Maarit Mäkinen