Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitukselle esitetään Tammelan stadion -hankkeen allianssin aiesopimuksen hyväksymistä

Julkaistu 15.8.2019 12.28

Tampereen pormestariohjelman mukaan 2013–2016 valtuustokauden aikana luodaan suunnitelmat noin 6000 -paikkaiselle modernille stadionille Tammelaan. Kaupunginhallitus saa allianssin aiesopimusta koskevan esityksen käsittelyynsä 19.8.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2014 Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa tehdyn Tammelan stadionin aluetta koskevan yhteistyösopimuksen. Kaupunki järjesti yhdessä sopimuskumppaninsa kanssa hankintalain mukaisen arkkitehtuurin ideakilpailun Tammelan pallokentän uudesta stadionista ja siihen liittyvästä muusta rakentamisesta. Kilpailun voitti JKMM Arkkitehdit Oy:n (jäljempänä JKMM) ehdotus Hattutemppu. Lemminkäinen Talo Oy on myöhemmin sulautunut YIT Suomi Oyj:öön.

Valmistelun aikana on myös selvitetty yhteistyösopimuksen mukaisia toteutusvaihtoehtoja . Ensimmäisessä vaihtoehdossa stadionin rakennuttajana on kaupunki tai kaupungin tytäryhtiö, toisessa vaihtoehdossa stadionin rakennuttajana on yhteisö ja kaupunki luovuttaa stadionin rakennusoikeuden rakennuttajalle ja sitoutuu määräajaksi ostamaan stadionin liikuntapalveluita. Helmikuussa 2019 ohjausryhmä linjasi, että valmistelua jatketaan ensimmäisen vaihtoehdon pohjalta.

Hankkeen monimuotoisuus eli asumisen ja liikuntapaikkarakentamisen yhdistäminen ainutlaatuisella tavalla puoltaa allianssimalliin perustuvaa toteutusmuotoa. Sopijaosapuolet Tampereen kaupunki, YIT ja JKMM jatkavat yhdessä hankkeen suunnittelua. Kilpailutuksen jälkeen tavoitteena allianssitoteutuksen kehitysvaiheen käynnistäminen 31.1.2020 mennessä, rakentaminen 2021 - 22 ja käyttöönotto kesällä 2023. Kaupunki kilpailuttaa stadionin toteutuksen julkisena hankintana ennen kehitysvaiheen käynnistämistä siten, että YIT ei osallistu hankinnan valmisteluun, mutta voi osallistua tarjouskilpailuun. Stadionin toteutuskilpailun voittaja liitetään hankkeen osapuoleksi kehitysvaiheeseen.

Talousarviossa 2019 Tammelan stadionin rakennushanke on esitetty toteutettavaksi leasingrahoituksella vuosina 2019-2022. Hankkeen toteutusta on valmistellut pormestari Lauri Lylyn nimeämä ohjausryhmä.

Vuoden 2020 talousarviokehystä valmisteltaessa Tammelan stadionin toteutukseen on varattu määrärahaa yhteensä 22 miljoonaa euroa vuosille 2020 - 2022, joka vastaa rakennuskustannusindeksillä korjattuna vuoden 2017 tarveselvityksessä esitettyjä kustannuksia tammikuussa 2019. Kaupungin omaan taseeseen toteutettavalle hankkeelle voidaan hakea valtion liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua avustusta.

Osana hankkeen valmistelua tulee valmisteltavaksi myös asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden luovutus stadionin toteutuksen kanssa samanaikaisesti. Rakennusoikeus myydään käypään markkinahintaan ja myyntihinnan määrittämistä varten kaupunki tilaa kaksi auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan laatimaa arviota. Rakennusoikeuden myynnistä saatujen tulojen arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 12 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu