Siirry sisältöön

Tampereella 2140 oppilasta ensimmäiselle luokalle

Julkaistu 1.8.2019 11.19

Tampereella aloittaa koulun tänä syksynä noin 2140 ensimmäisen luokan oppilasta. Tampereen kaupungin perusopetuksen koulut aloittavat lukukautensa torstaina 8.8.2019.

Lapset ottamassa ruokaa koulun ruokailulinjastolla
 

Koulutyö alkaa Tampereen kaupungin peruskouluissa yhteensä noin 17 800 oppilaalla. Tiedot ovat ennakkotietoja ja koskevat kaupungin ylläpitämiä peruskouluja.

Myös esiopetus käynnistyy koulujen alkaessa. Tampereen kaupungin järjestämään esiopetukseen osallistuu noin 2060 vuonna 2013 syntynyttä lasta.

Tampereen kaupungin peruskouluissa ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa aloitetaan lukuvuosi torstaina elokuun 8. päivänä 2019. Koulujen omilla verkkosivuilla ilmoitetaan tarkat aloitusajat.

Koulujen alkaessa kaikkien tiellä kulkevien on tärkeää noudattaa liikenteessä erityistä varovaisuutta, koska Tampereen kaupungin alueella on käynnissä useita isoja liikenteeseen vaikuttavia rakennustyömaita.

Raitiotien työmaiden läheisyydessä Raitiotieallianssi opastaa jalankulkijoita keskeisten risteysten ja työmaiden lähellä koulujen alkaessa.

Kielenopiskelu alkaa nyt ensimmäisellä luokalla

Perusopetuksen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan on lisätty varhennettu kielenopetus, mikä tarkoittaa, että ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa jatkossa jo ensimmäisellä luokalla. Syksyllä 2019 koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset valitsevat ennen joulua A1-kielen, jonka opiskelu alkaa kevätlukukauden 2020 alussa. Lukuvuosi 2019- 2020 on siirtymävuosi, sillä seuraavina lukuvuosina kielenopiskelu alkaa aina syksyllä.

Tampereella pienten lasten tietoisuutta eri kielistä ja kulttuureista on tuettu aikaisemminkin, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä kielisuihkujen avulla. Perusopetuksessa vuosiluokilla 1 ja 2 on lukuvuoden aikana tutustuttu omassa koulussa ja sen koulupolulla tarjolla oleviin A1-kieliin erilaisten toiminnallisten tuokioiden avulla.

Vuoreksen koulun kakkosvaihe käyttöön

Lukuvuoden alkaessa otetaan käyttöön Vuoreksen koulun uudisosa. Samalla 1.–6. luokkien koulu muuttuu 1.–9. luokkien yhtenäiskouluksi. Uudisosan ja vuonna 2013 valmistuneen vanhemman osan tilat liittyvät saumattomasti toisiinsa, kun niiden välinen tilapäinen seinä puretaan kesällä.

Luokkahuoneet sijaitsevat kolmessa kerroksessa ja kaikkiaan viidessä siivessä. Aulan yhteydessä on tilat myös kirjastolle, joka on aluksi vain koulun käytössä. Lähivuosina siitä on tarkoitus tehdä omatoimikirjasto, joka on avoinna kaikille alueen asukkaille. Lisäksi Vuores-talon kokonaisuudessa toimivat neuvola ja päiväkoti, tulevaisuudessa myös nuorisotila.

Vuoreksen koulun uudisosan auditorio
Vuoreksen koulun uudisosan aulassa on muun muassa auditorio. Uusi ja aikaisemmin rakennettu aulatila toimivat nyt yhtenä kokonaisuutena.


- Koulun nykyinen, kolmeen osioon jaettavissa oleva 1000 neliön sali ja päiväkodin pikkusali riittävät päiväkodin ja koulun liikuntatuntien käyttöön myös jatkossa. Ruokailua varten saadaan lisää tilaa, kun koulun keskusaula laajenee. Suuri aulatila mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien järjestämisen myös kouluajan ulkopuolella, kertoo Vuoreksen koulun rehtori Leena Kostiainen.

Joustavat tilaratkaisut ja uusi oppimisympäristö lisäävät muun muassa oppilasryhmien yhteistyötä ja toiminnallisuutta. Ne tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen ja oppilaiden erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseen.

Kaikkiaan Vuoreksen uuteen yhtenäiskouluun mahtuu 1000 perusopetuksen oppilasta. Tilat tulevat rehtorin mukaan täyttymään pian, sillä lasten määrä kasvaa Vuoreksen alueella voimakkaasti. Vuorekseen suunnitellaan parhaillaan myös uutta Isokuusen päiväkotia, jossa on tilat 160 lapselle ja koulu 150:lle esi- ja alkuopetuksen oppilaalle. Tavoitteena on, että uusi yksikkö on käytössä elokuussa 2021.

Vuoreksen koulussa opiskelee alkavan syyslukukauden ajan myös Peltolammin koulun 280 oppilasta ja 50 esiopetuksen oppilasta. Tammikuussa 2020 oppilaat siirtyvät takaisin Peltolammille koulun yhteyteen valmistuvaan väistötilaan, johon tulee esiopetuksen ja koulun lisäksi tilat myös neuvolalle ja kirjastolle. Koulu toimii väistötilassa toistaiseksi, kunnes se saa uudet tilat Peltolammille suunniteltuun uuteen hyvinvointikeskukseen.

Vuoreksen koulun uuden osan siivet ulkoapäin
Vuoreksen koulun uuden osan siipirakennuksista avautuu näkymä metsän suuntaan.

Perusparannuksia Messukylään ja Tammelaan

Tampereen kaupungin päiväkoti- ja kouluverkossa on meneillään tai tulossa myös useita perusparannuksia.

Messukylän koulun pihaan on kesän aikana valmistunut väistötila, joka otetaan käyttöön heti kouluvuoden alkaessa. Rakennus toimii väistötilana, kun koulun kolme rakennusta myöhemmin perusparannetaan. Se tuo koululle myös kaivattua lisätilaa, kun rakennukseen siirtyy tämän lukuvuoden alkaessa yhteensä noin 180 oppilasta koulun kaikkiaan noin 400 oppilaasta. Messukylän koulun perusparannus alkaa tammikuussa 2021 ja valmistuu vuonna 2023.

Tammelan koulun pihaan on valmistunut siirtokelpoinen rakennus, joka tulee väistötilana korvaamaan Tammelan koulun Tiilirakennusta. Siirtokelpoinen rakennus otetaan käyttöön syysloman jälkeen lokakuussa. Se on koulun tontilla 3-5 vuoden ajan, kun koulun molemmat rakennukset perusparannetaan.

Kämmenniemen koulutalossa on kesän aikana remontoitu vuonna 1988 rakennettu koulun osa. Koulun vuonna 1969 rakennettu osa on poistunut sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä kokonaan. Luokkien 1–6 tiloihin on tullut muutoksia, kun aikaisemmin muussa käytössä olleita aineluokkia ja muita tiloja on muokattu opetuskäyttöön soveltuviksi luokkatiloiksi.

Linnainmaan päiväkodin perusparannus käynnistyi kesällä ja valmistuu vuoden 2020 lopussa. Tällä hetkellä päiväkoti on väistötiloissa samalla tontilla Linnainmaan koulun kanssa. Päiväkodin tilat ajanmukaistetaan ja korjataan. Atalassa tyhjillään ollutta terveysasemaa puolestaan perusparannetaan parhaillaan Atalan päiväkodiksi. Tilat otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön alkuvuonna 2020.

Etelä-Hervannan koulu jatkaa toimintaansa yliopiston tiloissa

Etelä-Hervannan 1.–9. luokkien koulun toiminta siirtyi vuosi sitten väistötiloihin Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle. Toiminta väistötiloissa jatkuu toistaiseksi, kunnes Etelä-Hervantaan suunniteltu uusi koulu valmistuu. Koulun vanha kiinteistö on jäänyt pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi.

Hervannassa Kanjonin koulun tontilla on elokuun alussa aloittanut toimintansa väliaikainen Hervannan päiväkoti, jossa on tilat 200 lapselle. Kyseessä on uusi väistötila, joka korvaa Pelipuiston, Pääskysen, Pulmusen ja osin Kisapuiston päiväkodit. Hervannan päiväkodin toiminta siirtyy uuteen Etelä-Hervannan päiväkotiin, kun se valmistuu.

Tiedotetta päivitetty 7.8.2019 klo 11:10. Tiedotteen alkuun lisätty koulujen alkamiseen ja raitiotietyömaiden liikennejärjestelyihin liittyvää tietoa.


Lisätietoja

Lännen ja keskustan palvelualue
Vastaava rehtori
Petri Peltonen
puhelin 050 525 8561
sähköposti [email protected]

Koillinen, kaakkoinen ja eteläinen palvelualue
Vastaava rehtori
Ville Raatikainen
puhelin 040 576 8949
sähköposti [email protected]

Vuoreksen koulun uudisrakennus
Perusopetuksen rehtori
Leena Kostiainen
puhelin 050 363 7069
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi