Siirry sisältöön

Kissanmaan koulu perusparannetaan

Julkaistu 23.5.2019 17.00

Kissanmaan koulun perusparannuksen tarveselvitys hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 23.5.2019.

Koulurakennus valmistui vuonna 1950. Koulu on toiminut alkuperäisessä käytössään koko historiansa ajan eikä sitä ole perusparannettu aiemmin. Rakennus on suojeltu asemakaavassa. Asemakaavamääräyksen mukaan alue on rakennustaiteellisesti, maisemallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Rakennukset tulee toteuttaa ottaen huomioon alueen rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot.

Rakennus perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Kaikki ongelmia aiheuttavat ja vanhentuneet rakenteet uusitaan tai korjataan. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan rakennuksen rakennushistorialliset arvot.

Kissanmaan koulussa on tällä hetkellä noin 356 0–6-luokkien oppilasta. Perusparannuksen jälkeen kouluun saadaan tilat noin 550 oppilaalle. Tiloja voidaan tarvittaessa hyödyntää itäisen alueen koulujen väistötiloina.

Kaikki koulun tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi. Kaikki opetustilojen pinnat uudistetaan ja kaikki kalusteet ja varusteet uusitaan. Luokkien välille rakennetaan uudet määräysten mukaiset pako-ovet ja poistumisreitit päivitetään nykymääräysten mukaisiksi. Kaikki tilapinnat, kalusteet ja varusteet uusitaan. Suunnittelussa huomioidaan tilojen akustiset vaatimukset. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan muun muassa rakentamalla korkealle osalle uusi hissi. Keittiön ja ruokasalin tiloja kasvatetaan vastaamaan koulun maksimioppilasmäärää.

Suunnitelman mukaisesti kouluun saadaan uusi toimiva sisäyhteys eri rakennusosien välille. Opetustilat ja hallinnon tilat keskitetään rakennuksen korkealle osalle. Nykyiset esiopetuksen tilat muutetaan puku- ja pesutiloiksi, joista on lyhyt yhteys liikuntasaliin. Tarvittaessa salin iltakäyttö on helppo erottaa muista tiloista. Liikunta- ja juhlasalin muutoksissa otetaan huomioon rakennushistorialliset arvot.

Porrashuoneiden mosaiikkibetonilattiat pyritään säilyttämään ja muun muassa vanhat kaakeliuunit säilytetään koristeina. Rakennuksen julkisivun rappaus korjataan, koko julkisivu maalataan ja ikkunat uusitaan. Piha-alueella on tehty lähivuosina toiminnallisia uudistuksia ja koulun piha-aluetta uudistetaankin vain niiltä osin kuin perusparannushanke sitä edellyttää. Samalla tontilla koulun länsipuolella sijaitsee vuonna 2013 valmistunut Kissanmaan siirtokelpoinen päiväkoti joka ei ole hankkeessa mukana.

Hankesuunnittelu käynnistyy vuonna 2021. Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2023 ja niiden on määrä valmistua keväällä 2024. Käyttöönotto on elokuussa 2024.

Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, toiminta siirretään väistötiloihin. Suunnitelman mukaan koulu siirtyy väistötiloihin vuonna 2023 valmistuvaan uuteen Sammon koulun laajennukseen ja päiväkotiin Kaupinkadulle. Koulujen välinen etäisyys kevyen liikenteen väylää pitkin on noin 900 metriä. Rakentamisen aikataulu riippuu Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin valmistumisen aikataulusta. Perusparannuksen kustannusarvio on 11 250 000 euroa. Kalustusteiden kustannukset ovat noin 890 000 euroa.


Lisätietoja

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki