Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen

Julkaistu 20.5.2019 20.54

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen, merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Tampereen tilikauden tulos oli ennätyksellisen heikko, -58,8 milj. euroa. Alijäämän syyt ja keinot talouden tasapainottamiseksi puhuttivat valtuutettuja. Myös tarkastuslautakunta kiinnitti tilikauden alijäämäiseen tulokseen huomiota arviointikertomuksessaan. Arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa yhtäaikaa tilinpäätöksen kanssa.

Tarkastuslautakunnan mukaan kaupungissa on ryhdytty toimiin alijäämän kattamiseksi ja säästöjä on saatu aikaan. Samanaikaisesti verotulot ovat kuitenkin vähentyneet ja väestönkasvu on lisännyt palvelujen tarvetta eivätkä tehdyt säästötoimet vielä riitä talouden tasapainottamiseen. Tarkastuslautakunnan mielestä vaikeita talouspäätöksiä joudutaan tekemään jatkossakin. Talousohjelman mukaiset vuosien 2019 ja 2020 säästötavoitteet eivät riitä kattamaan vuoden 2018 alijäämää.

Tampereen tarkastuslautakunta haluaa nykyistä vaikuttavamman menettelytavan niihin tilanteisiin, jossa valtuuston asettama sitova tavoite ei toteudu. Jos vuoden aikana huomataan, että tavoite ei todennäköisesti toteudu, tulisi tehdä konkreettinen suunnitelma tavoitteen toteuttamiseksi.

Tarkastuslautakunta tekee tuloksellisuusarviointia, jonka yksi osa-alue on tuottavuus. Tietoa tuottavuuden kehittymisestä on kuitenkin huonosti saatavilla, sillä jatkuvien organisaatiomuutosten seurauksena eri vuosilta tuotetut tiedot eivät ole vertailukelpoisia.

Yksi kertomuksen arviointikohde oli terveysasemien palvelut, joiden tuottavuudesta ja tuloksellisuudesta ei ollut saatavilla seurantatietoja. Aluehallintovirasto antoi vuonna 2018 Tampereen terveysasemapalveluille määräyksen, että kiireettömään hoitoon pitää saada välittömästi yhteys. Kuntalaiset eivät saaneet yhteyttä terveyspalvelujen neuvontaan hoidontarpeen arvioimiseksi. Tarkastuslautakunta pitää palvelujen ajautumista tällaiseen tilanteeseen erittäin valitettavana ja edellyttää asian saamista kuntoon.

Tampereen Raitiotie Oy ja Raitiotien Kehitysohjelma saavuttivat niille asetetut vuositavoitteet. Raitiotien rakentaminen eteni hankkeelle asetetun tavoitekustannuksen ja aikataulun mukaisesti vuonna 2018.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Kaupunginreviisori
Erja Viitala
puhelin 050 552 6290
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu