Siirry sisältöön

Yleisötapahtumien äänentoistorajoitusten periaatteet päivitettiin

Julkaistu 7.5.2019 17.47

Ympäristö- ja rakennusjaosto päivitti yleisötapahtumien äänentoiston rajoitusten periaatteet 7.5.2019. Ulkoilmatapahtumien äänentoisto ohjataan päättymään pääsääntöisesti kello 22 mennessä. Tapahtuman järjestäjän ei tarvitse tehdä meluilmoitusta, jos tapahtumassa käytetään äänentoistoa 7–22.

Järjestäjän on ehkäistävä meluhaittoja naapurustolle äänentoiston voimakkuuden säädöillä, kaiutinten suuntauksella ja toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella, meluesteillä ja muillakin käyttökelpoisilla keinoilla. Vaikka meluilmoitusta ei tarvita äänestoistosta kello 7–22, on tapahtuman järjestäjän huolehdittava muista tapahtuman järjestämiseen tarvittavista luvista. Moottoriurheilukilpailut ja lentonäytökset edellyttävät aina meluilmoituksen.

Jos äänentoistoa käytetään 22 jälkeen, on tehtävä meluilmoitus

Jos ulkotapahtumassa halutaan jatkaa äänentoiston käyttöä kello 24 saakka, on siitä tehtävä meluilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa. Meluilmoituksesta tehdään melupäätös määräyksineen. Päätös on järjestäjälle maksullinen. Järjestäjää velvoitetaan toimittamaan etukäteen melumittaussuunnitelma ja tapahtuman jälkeen melumittausraportti. Tapahtuman melutasolle asetetaan raja-arvo lähimpien herkkien kohteiden kuten asuintalojen luona. Raja-arvon alittuminen on todennettava riippumattoman asiantuntijan tekemillä melumittauksilla. Lisäksi keskiäänitasoa on seurattava koko tapahtuman ajan. Melumittaukset järjestää ja kustantaa tapahtumajärjestäjä.

–Puolen yön jälkeen äänentoiston käyttöä ei sallita kuin hyvin perustellusta syystä. Jos yöaikainen äänentoiston käyttö on välttämätöntä, ovat melupäätöksen määräykset hyvin tiukat ja vaativat koskien niin melutason raja-arvoa ja melumittauksia kuin tiedottamista ja raportointiakin, toteaa ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen ympäristönsuojeluyksiköstä.

Tampereella järjestetään vuosittain satoja yleisötapahtumia. Ulkoilmatapahtumista vuosittain keskimäärin kymmenessä käytetään äänentoistoa klo 22 jälkeen. Tampereella suuret, ilta-aikaista melua aiheuttavat ulkoilmatapahtumat ovat keskittyneet Ratinaan ja Keskustorille. Yksittäisiä yöaikaisia ulkoilmatapahtumia on myös Eteläpuistossa ja Viikinsaaressa.

Edelliset yleisötapahtumien äänentoistorajoituksia koskevat periaatteet ovat vuodelta 2012. Nyt linjaukset päivitettiin edellisten periaatteiden jälkeen muotoutuneen käytännön mukaisiksi.


Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Mirkka Anttalainen
puhelin 050 521 5186
sähköposti [email protected]

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
puhelin 050 521 5198
sähköposti [email protected]