Siirry sisältöön

Hiedanrannan kulttuuritoiminta kulttuuripalveluiden koordinoimaksi

Julkaistu 3.5.2019 10.53

Väliaikaisen Hiedanrannan toiminta vakinaistuu ja siirtyy osaksi kaupungin kulttuuritoimintaa. Samalla Hiedanranta saa oman kulttuurikoordinaattorin suunnittelu- ja kehitystyöhön.

Kuva: Hiedanrannan Puutarhajuhlat vuonna 2016
 

2018 toimitetusta Hiedanrannan väliaikaisen toiminnan käsikirjasta nousi kolme painopistettä, joiden pohjalta Hiedanrannan toimintaa suunnataan selkeämmin. Painopisteiden perusteella nimi Väliaikainen Hiedanranta vaihdetaan Muuntautuvaksi Hiedanrannaksi. Perustelut pohjautuvat Hiedanrannassa jo olevaan potentiaaliin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Painopisteet ovat:

1) Uuden työn mahdollisuuksien luominen ja kokeilu.
2) Kokemuksien, tapahtumien ja kaupunkiympäristön yhteistuottaminen.
3) Kestävyyden ja uudistumiskyvyn edistäminen.

Muuntautuva Hiedanranta

Nimen muutoksen myötä alueen kulttuuritoiminnan koordinointi siirtyy Tampereen kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille. Tehtävään on palkattu kokoaikainen koordinaattori, jonka keskeisenä tehtävänä on uuden kehittyvän kaupunginosan yhteisöllisen kulttuuritoiminnan suunnittelu ja tuottaminen yhdessä alueen toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Lisäksi koordinaattorilla on tärkeä rooli toimia viestinviejänä aluetoimijoiden ja kaupunkiorganisaation välillä. Tehtävään kuuluu kulttuuritoiminnan markkinointi ja tulevaisuuden rahoituksen haku. Koordinaattori täydentää kehittämishankkeen henkilöstöä tuomalla tapahtumajärjestäjän näkökulman aluekehittämiseen pidemmällä tähtäimellä.

Nykyinen kulttuuritoiminta Hiedanrannassa on aktiivista ja monipuolista ja se on nostanut Hiedanrannan tunnettuutta valtakunnallisesti. Kulttuuripalveluiden asiantuntijuus kaupunginosatoiminnasta on tärkeää alueen uudenlaisen osallistamisen ja osallistumisen kannalta. Toiminnassa otetaan kehittyvä kaupunginosa huomioon ja pidetään kaupunkilaiset mukana suunnittelussa alusta alkaen.

Koordinaattoriksi on valittu kulttuurituottaja Meiju Mertanen. Mertanen on toiminut aiemmin mm. tuottajana yritystapahtumissa, esittävän- ja soveltavan taiteen työryhmissä ja hankkeissa sekä festivaaleilla.

Tapahtumien tuotantotuet

Hiedanrannassa järjestettäviin, kaikille avoimiin tapahtumiin voi hakea tuotantotukea järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on jatkuva. Keskimääräinen tuki on 300 - 1000 €. Hakemuksien käsittelyaika on keskimäärin yksi kuukausi. Tukipäätökset tekee kulttuuri- ja taidejohtaja yhdessä kulttuuripalvelujen tuotantotukityöryhmän kanssa.

Alueen toimijat jatkavat nykyistä toimintaa normaalisti

Muuntautuvan Hiedanrannan kotisivut julkaistaan toukokuun aikana. Ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat löytyvät Hiedanrannan Facebookista.


Lisätietoja

Koordinaattori
Meiju Mertanen
puhelin 044 431 4931
sähköposti [email protected]

Kulttuuripalvelupäällikkö
Elise Pedersen
puhelin 050 553 8673
sähköposti [email protected]


Kuvat Anne Kauhanen