Siirry sisältöön

Tukiperhe tarjoaa lapselle yhdessäoloa, sylin ja turvallisen ympäristön

Julkaistu 8.4.2019 10.56

Olisiko sinulla aikaa annettavaksi lapselle? Suurella sydämellä varustettua, turvallista ja tavallista tukiperhettä odottaa tällä hetkellä yli 200 lasta Tampereella ja Orivedellä. Tule mukaan lauantaina 11.5.2019 Tampereella järjestettävään tukiperhekoulutukseen. Tukiperheenä voi toimia perhe, pariskunta tai yksin asuva aikuinen.

 

Koulutuksessa käydään läpi tukiperhetoiminnan perusasioita: mitä tukiperheeksi ryhtyminen vaatii, millaisissa tilanteissa tukiperhettä tarvitaan ja miten käytännössä toimitaan. Koulutus järjestetään lauantaina 11.5.2019 klo 9.00–15:30 Perheiden talossa (os. Itsenäisyydenkatu 21b).

Koulutuksen jälkeen perehdytys jatkuu tukiperhetoiminnasta kiinnostuneiden taustatietojen selvityksellä sekä kotikäynnillä tapahtuvalla henkilökohtaisella perehdytyksellä. Hakijoiden soveltuvuutta tukiperheeksi arvioidaan tarkemmin henkilökohtaisessa tapaamisessa. Hakijoiden tulee täyttää "Hakemus perhehoitajaksi" -lomake, joka löytyy Tampereen kaupungin verkkosivuilta. Lomakkeen voi täyttää jo etukäteen tai koulutuspäivän jälkeen.

Ilmoittaudu koulutukseen 2.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katja.kekki(at)tampere.fi. Ilmoitathan samalla mahdollisen erityisruokavaliosi.

Tukiperheitä tarvitaan eri-ikäisille lapsille

Tukiperhettä tarvitsevista lapsista nuorimmat ovat vauvaikäisiä ja vanhimmat pian nuorisoikäisiä. Noin kaksi kolmasosaa lapsista hakee tukiperhettä yhdessä yhden tai useamman sisaruksen kanssa ja loput yksin.

Tukiperhettä kaipaavat aivan tavalliset lapset. Tukiperhettä odottaa myös lapsia, joilla on ylivilkkautta ja tarvetta harjoitella sosiaalisia taitojaan. Tukiperhettä haetaan, kun lapsella ei ole vanhempien lisäksi muuta sosiaalista verkostoa tai vanhemmalla on elämässään haasteita, jotka vaikuttavat hänen kykyynsä vastata lapsen tarpeisiin. Tampereen kaupungin tukiperhettä hakevat lapset ovat joko lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun asiakkaita.

Mitä tukiperhe tekee?

Lapset asuvat vanhempiensa luona. Tukiperhe ottaa tuettavat lapset luokseen yhtenä viikonloppuna kuukaudessa ja lisäksi mahdollisesti loma-aikoina. Tuettavat lapset tulevat mukaan tukiperheen tavalliseen elämään ja arkeen perheen luona ollessaan.

Tuettaville lapsille on tärkeää, että he saavat tehdä tavallisia, lapsen elämään kuuluvia asioita. Tukiperheen tarkoitus ei ole keksiä lapsille erityistä viihdykettä tai ohjelmaa. Tukiperhe tarjoaa lapselle aikaa ja yhdessäoloa, syliä ja huolenpitoa sekä virikkeellisen ja turvallisen ympäristön. Tukiperheviikonlopuilla tuetaan lapsen vanhempien jaksamista ja vanhemmuutta ja annetaan vanhemmille mahdollisuus levätä.

Miten tukiperheeksi pääsee?

Tukiperheeksi ryhtyminen edellyttää vakaata elämäntilannetta ja toimivia ihmissuhteita, aikaa ja tilaa lapselle, valmiutta vastata lapsen tarpeisiin ja hyväksyä erilaisuutta sekä halua tehdä yhteistyötä viranomaisten ja lapsen omien vanhempien kanssa. Tukiperheeltä ei edellytetä sosiaalialan koulutusta. Tukiperheeksi ryhtyvän tulee olla vähintään 25-vuotias. Toiminnan yläikäraja on 65 vuotta.

Toimintaan sitoudutaan aina vuodeksi kerrallaan. Tukiperheille maksetaan toiminnasta pieni palkkio ja kulukorvaus. Lisäksi tukiperheille järjestetään tukea erityisesti tukisuhteen alkaessa, minkä lisäksi tukiperhe saa uutisia sähköpostitse, koulutusta sekä virkistystä retkien ja teemailtojen muodossa.


Lisätietoja

Tukiperhesosiaalityöntekijä
Katja Kekki
puhelin 040 653 5134
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen