Siirry sisältöön

Kolme läntisen raitiotien katusuunnitelmaa Niemenrantaan hyväksyttiin

Julkaistu 5.3.2019 20.47

Rakenteilla olevan Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu keskustasta kohti Lentävänniemeä on meneillään. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 5.3.2019 Niemenrantaan sijoittuvat katusuunnitelmat Federleynkadulle, Niemenrannanaukiolle ja Kehyskadulle. Lautakunta hyväksyi myös kaupungin puoleisessa päässä sijaitsevat suunnitelmat Sepänkadulle, Paasikivenkadulle ja Rantatielle.

Suunnitelmaan kuuluu koko Federleynkatu länsiosaa lukuun ottamatta sekä Niemenrannanaukio sekä Kehyskatu kokonaisuudessaan. Raitiotie kulkee koko suunnittelualueen matkalta katualueen keskellä sekaliikennekatuna, eli raiteiden päällä kulkee myös auto- ja bussiliikennettä.

Niemenvainionkadun ja Kehyskadun välinen osuus Federleynkadusta muutetaan joukkoliikennekaduksi, eli koko katu ei ole yleisen liikenteen osalta läpiajettavissa.

Kadunvarsipysäköintiä ei kaduilla sallita raitiotien osuudella. Federleynkadulla sekä Kehyskadulla ajoneuvo- ja raitiotieliikenteelle osoitettu ajorata erotetaan kadun molemmin puolin sijaitsevista erillisistä jalkakäytävistä sekä yksisuuntaisista pyöräteistä istutuilla välikaistoilla.

Federleynkadun ja Kehyskadun liittymään rakennetaan uusi torialue, Niemenrannanaukio. Aukion länsipuolelle, joukkoliikennekatuosuudelle tulee Federleynkadun raitiotiepysäkki. Pysäkki on suunniteltu reunalaituriseksi, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma laituri. Kehyskadulle ei tule raitiotiepysäkkiä.

Rakentamispäätös ehtona

Suunnitelmat hyväksyttiin kustannusarvioineen sillä ehdolla, että valtuusto päättää raitiotien toisen vaiheen rakentamisesta, ja että Kehyskadun katualueeseen vaikuttava Niemenrannan asemakaava saa lainvoiman.

Federleynkadun kustannusarvio välillä Sellupuisto – Niemenrannanaukio on noin 6,2 miljoonaa euroa. Niemenrannanaukion kustannusarvio on noin 0,6 miljoonaa euroa ja Kehyskadun kustannusarvio on noin 4,4 miljoonaa euroa. Niemenrannan alueen suunnitelmien kokonaiskustannusarvio on 11,2 miljoonaa euroa, joka sisältää raitiotien päällysrakenteen, tekniset järjestelmät, raitiotien vaatimat johtosiirrot, sähkörakentamisen, sähkönsyöttöaseman, raitiotien vaatimat välittömät muutokset katu- ja maarakentamiseen sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt.

Kustannusarvio sisältää myös muut kuin raitiotiehen liittyvät katu- ja maarakentamisen kustannukset, kuten Niemenrannanaukiolla raitiotiealueen ulkopuoliset aukion pintarakenteet.

Yritysvaikutukset arvioitiin

Tehdyn arvioinnin perusteella Federleynkadun, Niemenrannanaukion ja Kehyskadun raitiotien katusuunnitelmien toteuttamisella on positiiviset yritysvaikutukset. Raitiotie lisää Niemenrannan alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa, mikä tukee myös alueen yritystoimintaa.

Alueen nykyiset palveluyrittäjät arvioivat raitiotien rakentamisen hyödyttävän omaa yritystoimintaansa. Raitiotien arvioidaan lisäävän alueelle rakentuvien asuntojen ja liiketilojen kysyntää. Raitiotien rakentamisesta voi aiheutua väliaikaisia negatiivisia vaikutuksia yritystoiminnalle.

Raitiotien läntistä reittiä suunnitellaan Pirkankadulta Sepänkadun kautta Paasikivenkadulle ja sieltä Rantatielle, sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan ja siitä edelleen Niemenrannan kautta Lentävänniemeen. Osana kehitysvaihetta suunnitellaan myös pistoraide Hiedanrannasta Lielahteen.

Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Rakentaminen alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa ja raitioliikenne vuonna 2024.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin +358408012665

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518

Valmistelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029


Teksti Anna-Leea Hyry