Siirry sisältöön

Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin alueen asemakaavan muutostyö alkaa

Julkaistu 22.2.2019 9.00

Tampereen taidemuseon lisärakentamiseen ja Pyynikintorin ympäristön täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavan muutostyö alkaa. Amurin kaupunginosassa sijaitsevan, noin 5,4 hehtaarin suunnittelualueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.3.2019 saakka.

Tampereen taidemuseo
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan muun muassa asemakaavoituksen tavoitteita ja kaavatyön etenemistä. Asiaa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 6.3.2019 klo 17.30 - 20.00 Tampereen kansainvälisen koulun tiloissa, os. Satakunnankatu 60.

Asemakaavoituksen lähtökohtana on 30.8.2017 ratkaistu kansainvälinen suunnittelukilpailu, jonka tehtävänä oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi. Kilpailussa haettiin myös kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin alueen kehittämiseksi ja täydentämiseksi korkeatasoisena julkisena kaupunkitilana. Kilpailuun liittyen alueella järjestettiin kaupunkikävely ja yleisötilaisuus kesäkuussa 2017.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena olevilla muutoksilla lisätään taidemuseon ja kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa. Amurin työläismuseokorttelin, taidemuseon ja Pyynikintorin aluetta kehitetään kulttuuri- ja tapahtumakeskittymänä.

Alueella on nyt voimassa useita asemakaavoja. Kaavatyön yhteydessä tehdään erilaisia selvityksiä, joista liikenteeseen ja maisemallisiin asioihin liittyvät selvitykset ovat jo nyt nähtävänä verkossa osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä.

Pyynikintori keskiössä

Pyynikintoria kehitetään sen historiallinen ja kaupunkikuvallisesti tärkeä rooli huomioiden. Pysäköinti pyritään sijoittamaan pysäköintilaitokseen torin alle. Torin aukiomaisuutta korostetaan. Pirkankatua kehitetään joukkoliikenteen laatukäytävänä, jossa on tilaa raitiotielle, bussiliikenteelle, jalankululle ja pyöräilylle. Suunnittelu-alueen halki osoitetaan virkistysreitti Särkänniemestä Pyynikinharjulle ja pyöräilyreitistöä parannetaan.

Taidemuseon laajennuksen lisäksi kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle ympäristöön sopivaa asuin-, liike- ja toimistorakentamista, yhteensä noin 16 000 kerrosneliömetriin verran. Suunnittelualueen maapohjan omistaa Tampereen kaupunki.

Suunnittelualueella on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja alueella on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita rakennuksia ja kaupunkitiloja, joiden suojeleminen on asemakaavan tavoitteena.

Asemakaavan valmisteluaineisto on tarkoitus kuuluttaa nähtäville keväällä 2019. Asemakaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä, siitä järjestetään avoin yleisötilaisuus sekä pyydetään lausuntoja eri tahoilta.

Yhdyskuntalautakunta päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta arvioilta talvella 2019/2020. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto arvioilta keväällä 2020.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry