Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja taksa päivitettiin

Julkaistu 19.2.2019 18.37

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma päivitettiin vuosille 2019–2023 ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaiseksi. Valvontasuunnitelma ja ympäristönsuojelun taksa hyväksyttiin ympäristö- ja rakennusjaostossa 19.2.2019. Valvonta perustuu ympäristöriskien arviointiin. Suunnitelmassa on esitetty muun muassa valvontakohteiden tarkastustiheys.

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnalla on lakisääteinen velvollisuus laatia valvontasuunnitelma alueelleen, mutta Tampereelle se on laadittu omaehtoisesti vuodesta 2005 lähtien. Valvonnan tavoitteena on varmistaa että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristölainsäädäntöä.

Suunnitelmallinen valvonta on maksullista ympäristölupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille toiminnoille. Maksut perustuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Ympäristö- ja rakennusjaostossa hyväksytty taksa astuu voimaan 1.3.2019. Taksaa päivitettiin vuodelta 2017, koska osa aiemmin luvanvaraisista toiminnoista siirrettiin lakimuutosten vuoksi ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyyn. Maksuja korotettiin noin 5 prosenttia.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristölupa- , ilmoitus- tai rekisteröintivelvollisia toimintoja on Tampereella noin 140. Ne ovat suurimmaksi osaksi pieniä yrityksiä, muun muassa polttonesteiden jakeluasemia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttäviä toimijoita, kiviaineksen louhijoita tai maaperän ainesten ottajia, pesuloita sekä jätteen hyödyntäjiä. Muita suunnitelmallisesti valvottavia laitoksia on 30. Myös mm. hajajätevesiä, käytöstä poistettuja öljysäiliöitä ja erityisen häiritsevää melua aiheuttavia toimintoja valvotaan suunnitelmallisesti.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön säännöllisessä seurannassa on yhteensä 62 järveä ja lampea ja 9 kaupunkiojaa. Kuormitusta kaupunkiojiin ja niiden myötä alapuolisiin järviin aiheuttavat erityisesti heikkolaatuiset hulevedet. Vuonna 2019 valmistuu ympäristönsuojeluyksikön vesiensuojeluohjelma teetettävistä vesistöselvityksistä ja -seurannoista vuosille 2019–2023.

Pohjavesialueita valvotaan erityisen suojelusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma päivitetään tänä vuonna. Riskejä pohjavesialueilla aiheuttavat muun muassa jätevesiviemärit ja jätevedenpumppaamot, öljysäiliöt sekä teollisuus- ja yritystoiminta sekä pohjoisella alueella maa-ainesten otto.


Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
puhelin 050 521 5198

Ympäristötarkastaja
Tiina Ryyppö
puhelin 040 806 2138


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen