Siirry sisältöön

Ympäristöterveyden vuoden 2018 valvontatoimet koottiin raporttiin

Julkaistu 14.2.2019 17.58

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain. Tampereen ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Isäntäkuntana toimii Tampere.

Vuonna 2018 Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella tehtiin yhteensä 1545 elintarvikealan toimintaan kohdistuvaa tarkastusta. Suunnitelmallisia tarkastuksia näistä oli 1318. Oiva-tarkastuksia tehtiin 1325 (sis. 151 uusintatarkastusta) yhteensä 1028 yritykseen. Oiva-arvosanaltaan oivallisia näistä oli 33 %, hyviä 54,8 %, korjattavia 11,3 % ja huonoja 1 %. Elintarvikealan yritysten Oiva-raportit julkaistaan verkossa www.oivahymy.fi sekä yrityksessä. Raportti kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta.

Elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä perittiin maksuja 439 027 €.

Tupakan myynnin ja tupakointitilojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 167. Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen tarkastusten mukainen toteuma oli noin 74 %. Tupakka- ja nikotiinilupien käsittelystä kertyi tuloja 21 640 € ja valvontamaksuista 306 260 €.

Ympäristöterveyden praktikkoeläinlääkärit tekivät hyötyeläinten sairaskäyntejä 1789, joilla hoidettiin 5449 eläintä. Hyötyeläinsairaskäyntejä tehtiin eniten Pälkäneellä (29,6 %) ja Urjalassa (14,2 %), Akaassa (13,8%) ja Valkeakoskella (13,6 %) . Suurikokoisten harraste- ja seuraeläinten - etupäässä hevosten -sairaskäyntejä tehtiin 1213 ja pieneläinten vastaanottokäyntejä oli 9474, joilla hoidettiin yhteensä 13 256 eläintä. Päivystysaikana tehtiin 328 sairasmatkaa, joilla hoidettiin 458 eläintä. Praktikkoeläinlääkärit hoitavat peruseläinlääkäripalvelut sekä hyötyeläinpäivystyksen alueellisesti viidestä toimipisteestä, jotka sijaitsevat Tampereella Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa.

Pieneläinten päivystys järjestettiin yksityisen eläinlääkäriasemaketjun Evidensia Oy:n kanssa. Vuonna 2018 Evidensia Oy:n vastaanotoilla Tampereella, Toijalassa ja Hattulassa kävi yhteensä 1926 lemmikkieläintä päivystysaikana.

Valvontaeläinlääkärit tekivät 338 eläinsuojelutarkastuskäyntiä. Eläinsuojeluilmoituksia otettiin vastaan 386.

Terveydensuojeluvalvonnassa tehtiin 575 tarkastusta, joista suunnitelmallisia oli 326. Asunnontarkastusten osuus kaikista tarkastuksista oli 23 %. Yhteydenottoja, valituksia, selvityspyyntöjä, kyselyitä, neuvontaa ym. kirjattiin terveydensuojeluasioissa 3713. Parveketupakointikielto määrättiin 11 asuntoyhteisöön. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat jatkuvasti lisääntyneet. Niiden selvittämiseksi ja poistamiseksi tehtiin yhteistyötä kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa koulu- ja päiväkotikohtaisissa sisäilmatyöryhmissä.

Vuoden 2018 toteutumaraportti esitettiin yhdyskuntalautakunnan alueelliselle ympäristöterveydenhuollon jaostolle 14.2 2019.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo muun muassa elintarvikkeita ja niiden käsittelyoloja, talous- ja uimavesiä, tupakkalain noudattamista, asumisterveyttä, sekä koulujen, päiväkotien, liikunta-, kokoontumis- ja majoitustilojen terveydellisiä oloja. Tehtäviin kuuluvat myös eläinten hyvinvointi ja eläinlääkäripalvelut.


Lisätietoja

Ympäristöterveyspäällikkö
Merja Bojang
puhelin 050 521 5184
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen