Siirry sisältöön

Hulevesilaskutus ja laskumuistutusten käsittely jatkuvat

Julkaistu 7.1.2019 13.22

Hulevesilaskuista yli 95 prosenttia on nyt laskutettu. Kaikkia laskuja ei saatu liikkeelle marraskuun aikana, joten loput vuoden 2018 laskuista lähetetään vasta tammikuun puolella. Viivästystä aiheutui muun muassa puutteellisten osoitetietojen selvittelystä.

Hulevesilaskuihin liittyviä muistutuksia ja laskujen tarkistuspyyntöjä on jätetty Tampereen kaupungille runsaasti ja niiden käsittely on ruuhkautunut. Hulevesilaskuja koskevat muistutukset, huojennusanomukset ja laskujen tarkistuspyynnöt pyritään käsittelemään helmikuun puoliväliin mennessä. Jokainen hulevesilaskutusta koskeva muistutus ja anomus käsitellään ja muistutuksen tai anomuksen tekijälle lähetetään asiasta kirjallinen päätös. Hulevesilaskun tapaan myös muistutuksesta tehtävä päätös on valituskelpoinen.

Tampereen kaupunki laskuttaa vuodesta 2018 alkaen kaikkia asemakaava-alueen rakennettuja kiinteistöjä hulevesistä. Polson asemakaava-alue ja ranta-asemakaava-alueet eivät kuulu laskutuksen piiriin.

Hulevesimaksu on vuosittainen, julkisoikeudellinen maksu. Laskuja lähtee kaikkiaan noin 17 300 tamperelaiskiinteistölle. Laskut lähetetään kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Esimerkiksi kaupungin vuokratonttien osalta laskun saa tontin haltija. Isomman kiinteistön asuntojen asukkaat eivät saa omia erillisiä laskujaan, vaan lasku lähtee näissä tapauksissa asunto-osakeyhtiölle tai asuntoyhteisölle.

Hulevesimaksulla kerätään kaupungille hulevesien hallinnasta aiheutuvat kulut. Hulevesijärjestelmä käsittää hulevesiviemäreiden lisäksi avo-ojat, hulevesikaivot sekä erilaiset hulevesien hallintaratkaisut kuten painanteet, viivytysaltaat, kosteikot - ja suodatusratkaisut.


Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946

Erikoissuunnittelija
Pekka Heinonen
puhelin 040 846 9458


Teksti Maria Åkerman, Tarja Nikupaavo-Oksanen