Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunnalta tukea Tampereen Lumate-keskukselle

Julkaistu 12.12.2018 19.40

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 11.12.2018 tukea Tampereen Lumate-keskuksen toimintaa 20 000 euron avustuksella.

Lumate-keskuksen tavoitteena on innostaa koululaisia ja opiskelijoita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian maailmaan sekä niiden oppimiseen, tutkimiseen ja soveltamiseen. Lumate-keskus järjestää lapsille ja nuorille tiedekerhoja ja -leirejä, tiedekahviloita sekä muita tilaisuuksia.

Lumate-keskus tukee myös kouluja niiden luonnontieteiden kurssisisältöjen laatimisessa, ylläpitää opetuksessa hyödynnettäviä välineistö-, materiaali- ja asiantuntijapankkeja sekä järjestää opettajille koulutustilaisuuksia.

Tampereen Lumate-keskuksen toimintaa koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto. Muut perustajajäsenet ovat Tampereen yliopisto, Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT), Teknologiateollisuus ry, Tampereen kauppakamari, Tampereen Teknillinen Seura ry ja Tampereen ammattikorkeakoulu.


Lisätietoja

Lukiokoulutuksen johtaja
Jorma Suonio
puhelin 050 330 2078
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen