Siirry sisältöön

Hiedanrannan entisen voimalaitoksen rakennus puretaan

Julkaistu 30.11.2018 10.05

Lielahden Hiedanrannan voimalaitosrakennuksen purkutyö alkaa joulukuun 2018 alussa ja kestää vuoden 2019 huhtikuuhun asti. Nyt purettava voimalaitosrakennuksen osa on rakennettu 1960. Se on tällä hetkellä alueen korkein rakennus, noin 37 metriä.

Hiedanrannan purettava voimalaitos
 

Rakennus on betonirunkoinen, ja sen ulkoseinät ovat kevytbetoniharkkoelementtejä. Voimalaitoksen käyttö päättyi 2008, kun tehdas lopetti toimintansa, sen jälkeen rakennus on ollut tyhjillään. Rakennus on huonossa kunnossa ja rakenteissa on haitta-aineita.

Voimalaitoksen osa edustaa 1960-luvun taitteen modernia teollisuushistoriaa, mutta se ei kuuluu itsessään arvokkaimpaan rakennuskantaan. Tehdasalueen näkyvimpänä ja tehtaan prosessin kannalta keskeisenä rakennuksena voimalaitosta kuitenkin esitettiin rakennusinventoinnissa säilytettäväksi.

Valmisteilla olevassa Hiedanrannan yleissuunnitelmassa ja sen pohjaksi laaditussa Hiedanrannan tehdasrakennusten konseptisuunnitelmassa voimalaitos esitetään korvattavaksi uudella korkealla rakennuksella, joka täyttäisi kaupunkikuvallisesti voimalaitoksen paikan. Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan todennut, että rakennuksen kunto huomioiden ei sen purkamiselle ole estettä.

Valmistelevia töiltä ja haitta-ainesaneerauksia on jo tehty. Varsinainen ulospäin näkyvä purkutyö alkaa joulukuun alussa voimalaitoksen sivulla olevan ison sähkösuodattimen purulla.

Joulukuussa alkaa myös voimalaitoksen sisällä olevan suuren kattilan purkutyö. Itse voimalaitosrakennuksen purku aloitetaan helmikuussa 2019 ja sen purku kestää huhtikuuhun asti. Purkutyöt tekee Mevaset Oy.

Alueen rakennukset arvotettu

Hiedanrannan alueen rakennuskantaa on tutkittu jo ennen kun kaupunki hankki alueen omistukseensa vuonna 2014. Vuonna 2016 järjestettyä kansainvälistä ideakilpailua varten Lielahden tehdasalueen rakennuskanta inventoitiin ja jatkettiin rakennuskannan kunnon tutkimuksia. Vaarallisen huonokuntoisia, muun muassa tulipalossa kärsineitä teollisuusrakennuksia purettiin nopeasti, jotta aluetta voitiin avata turvallisesti käyttöön. Muun muassa piippua lyhennettiin ja korjattiin vuonna 2015.

Rakennuksia on vähitellen kunnostettu nykyistä käyttöä varten. Esimerkiksi puista toimistorakennusta Jukolaa korjataan parhaillaan työllistämisprojektina, ja siihen tulee tiloja yliopiston sekä Hiedanrannan kehitysohjelman käyttöön.

Alueen rakennusten käyttötarkoitukset, vanhojen rakennusten säilyttäminen ja suojelun taso määritellään aikanaan asemakaavoissa. Hiedanrannan yleissuunnitelma on tekeillä. Asemakaavoitus aloitetaan yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki / Hiedanrannan kehitysohjelma
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Tampereen Tilapalvelut Oy
Projekti-insinööri
Matti Laurila
puhelin 040 801 6116


Teksti Anna-Leea Hyry