Siirry sisältöön

Toiminta-avustusten kriteereihin joitakin muutoksia

Julkaistu 22.11.2018 19.35

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päivitti toiminta-avustusten arviointiperusteita tekemällä kriteereihin joitakin muutoksia kokouksessaan 22.11.2018. Toiminta-avustusten arviointikriteereillä selkeytetään avustusten jakoperusteita ja näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Liikuntapalvelujen toiminta-avustusten arviointikriteereitä muutettiin vastaamaan talouden tasapainottamisohjelmaa. Liikuntapalvelujen hintojen korotuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahojen leikkauksen kompensoimiseksi lasten ja nuorten toimintaa painotetaan aiempaa enemmän liikuntapalvelujen toiminta-avustusten jaossa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusten kriteerit lisättiin samaan asiakirjaan muiden sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten kanssa. Tästä syystä niiden arviointiperusteita on tiivistetty ja niistä on poistettu hakemusmateriaaliohjeistus. Jatkossa tästä kokonaisuudesta ei kohdenneta avustusta vapaan sivistystyön toimijoille.


Lisätietoja

ts. suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin 040 3558745
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki