Siirry sisältöön

Hervantaan perustettiin Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualue

Julkaistu 12.11.2018 15.18

Hervantaan on nyt perustettu Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualue. Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätöksen 9.11.2018. Uusin luonnonsuojelualue on 86 hehtaarin laajuisena kantakaupungin laajin. Rauhoituksen tavoitteena on suojella luonnon, erityisesti vanhan metsän, soiden ja arvokkaan kallioalueen ominaispiirteitä sekä eliölajistoa. Alueen arvoa nostavat useat ojittamattomat suoalueet.

kuva: Viitastenperän pohjukkaa Hervannassa
 

Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Hervannassa, noin 12 kilometriä keskustasta kaakkoon, Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Alue on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Eteläosassa Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärillä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet. Rauhoituksen ulkopuolelle jää 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä vesialuetta.

Luonnon monimuotoisuutta ilmentävät vanhan metsän kääpälajisto ja linnusto, kallioalueen harvinaiset sammalet ja jäkälät sekä monet harvinaiset hyönteis- ja kasvilajit. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja siellä elää myös rauhoitettu direktiivilaji sirolampikorento. Metsissä voi havaita kanahaukan, varpus- ja viirupöllön sekä pohjantikan. Alueella tavataan myös runsaasti vähentyneitä ja vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja: hömötiasta, töyhtötiasta ja punatulkkua. Nisäkkäistä havaintoja on liito-oravista, karhuista ja ilveksistä.

Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueohjelmaan 2012–2020. Tampereella on jo noin 71 luonnonsuojelulailla suojeltua kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä 1180 hehtaaria. Noin 980 hehtaaria ja 30 kohdetta on Tampereen kaupungin omistuksessa. Näistä luonnonsuojeluohjelman kohteita on 14, ja niiden pinta-ala on yhteensä 716 hehtaaria. Suurimmat toteutuneet luonnonsuojeluohjelman kohteet ovat Kintulammi (548 hehtaaria) ja Makkarajärvi-Viitastenperä (86 hehtaaria). Ne ovat myös Tampereen suurimmat luonnonsuojelualueet.


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen