Siirry sisältöön

Tampereen Vesi rakennuttaa runkovesijohtoa välille Lentävänniemi-Kaupinoja

Julkaistu 2.11.2018 10.38

Kaupinojalta Lentävänniemen Halkoniemeen rakennetaan vesistönalituksena runkovesijohto oheisen karttaotteen mukaisesti vuonna 2018-2019. Rakennettavan linjan pituus on noin 6,1 kilometriä. Putket upotetaan Näsijärveen syksyllä 2018.

Halkoniemen kevyen liikenteen väylä ja ranta eivät ole käytössä rakennustyön aikana, vaan niitä käytetään rakentamiseen ja työmaaliikenteeseen Tampereen kaupungin katulupaehtojen ja katutilavalvonnan hyväksymien liikennejärjestelyjen mukaisesti. Tarkemmista liikennejärjestelyistä ja alueen käytöstä tiedotetaan erikseen.

Halkoniemen ranta-alueelta kaadetaan vain rakentamiselle välttämättömät puut Tampereen kaupungin met-säyksikön toimesta vuoden 2018 aikana, ja niiden tilalle istutetaan alkuperäisiä vastaavia puita rakentamisen päätyttyä.

Rakennustyön arvioitu kesto on 11/2018 - 07/2019.

Uusi vesijohtolinja on osa Tampereen Veden pitkän tähtäimen suunnitelmaa vesihuollon kehittämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi läntisellä Tampereella. Hankkeen tavoitteena on turvata kasvavien kau-punginosien vedensaanti jatkossa uusitulta Kaupinojan pintavesilaitokselta.

Lisätietoja:

Tampereen Vesi
Juhani Viitanen
050 413 1885

Urakoitsija
Infra Kiri Oy
Timo Kiri

050 517 7318