Siirry sisältöön

Tampere mahdollistaa yhteiskäyttöautoilua pysäköinnin tehostamiskeinona

Julkaistu 29.5.2018 18.59

Tampereen pysäköintipolitiikan mukaisesti asemakaavoissa otetaan käyttöön yhteiskäyttöautot yhtenä pysäköinnin tehostamiskeinona uusissa rakennushankkeissa. Yhdyskuntalautakunta päätti asiasta 29.5.2017 äänin 7-5.

Palautusehdotuksen mukaan yhteiskäyttöautoista olisi päätetty vasta pysäköintinormin päivitykseen yhteydessä, mikä työ on ohjelmoitu tehtäväksi tänä vuonna 2018.Pysäköintinormistoa päivitetään tulevaisuudessa muutaman vuoden välein, ja siinä yhteydessä arvioidaan yhteiskäyttöautojen toimivuus.

Tampere haluaa olla edelläkävijä liikkumisen palveluiden kehittämisessä. Yhteiskäyttöautojen soveltuvuutta Tampereelle sekä yhteiskäyttöautoilun edistämistä selvitettiin jo vuonna 2014. Yhteiskäyttöautojen toiminnan mahdollistaminen uusissa rakennushankkeissa on otettu huomioon Tampereen pysäköintipolitiikassa.

Yhteiskäyttöautoista arvioidaan tulevan hyötyjä muun muassa pienempinä rakentamis- ja asumiskustannuksina, kun autopaikkoja voidaan vähentää. Autoilun kustannuksia ja ruuhkia voidaan pienentää, ja lisääntyvä joukkoliikenteen käyttö tuo hyötyjä ympäristölle. Myös kaupunkiympäristön viihtyisyyttä voidaan parantaa.

Yhdyskuntalauta päätti toukokuussa 2016 ottaa Tampereen pysäköintipolitiikan käyttöön. Tuolloin päätettiin tutkia yhteiskäyttöjärjestelmän toimivuutta rakennushankkeissa 2-3 pilotointikohteessa ja arvioida kokemusten perusteella jatkoa. Sitä ennen tehdyn markkinavuoropuhelun mukaan palvelut näyttivät toteutuvan nopeastikin, jos pysäköinti mahdollistetaan lähellä asiakkaita.

Kolme pilottikohdetta päätettiin helmikuussa 2017. Pilotointiin valitut rakennushankkeet eivät kuitenkaan ole vielä edes valmistuneet, ja yhdessä kohteessa rakentaminen on vasta alkamassa. Kokemusten saamiseen näistä kohteista tulee kulumaan vielä useita vuosia.

Lähes kaikissa uusissa kaavahankkeissa ja rakennuslupavaiheessa olevissa hankkeissa nousee esille halu ja tarve saada yhteiskäyttöautot yhdeksi pysäköinnin tehostamiskeinoksi niillä kriteereillä, joilla myös pilotoitavat kohteet valittiin.

Asemakaavatyön yhteydessä arvioidaan jatkossa tapauskohtaisesti yhteiskäyttöautojärjestelmän soveltuvuus rakennushankkeeseen. Mikäli kohde soveltuu, niin autojen yhteiskäyttö mahdollistetaan asemakaavamääräyksissä.

Jos yhteiskäyttöautot tulevat käyttöön, kaupunki laatii mallin järjestelmän toimivuuden arvioimiseksi pysäköintinormiston päivityksen yhteydessä.Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104


Teksti Anna-Leea Hyry