Siirry sisältöön

Valinnanvapauskokeilu: Joka kymmenes kokeilualueen asukas vaihtanut terveysasemaa

Julkaistu 23.5.2018 13.48

Tampereen terveysasemapalvelujen valinnanvapauskokeilussa postinumeroalueilla 33530 ja 33710 asuvat voivat valita terveysasemakseen myös yksityisen toimijan. Maaliskuussa 2017 käynnistyneen kokeilun puitteissa on reilun vuoden aikana vaihtanut terveysasemaa 2 559 henkilöä eli noin 11 prosenttia kokeilualueen väestöstä.

Vaihdon yhteydessä on mahdollisuus vastata kyselyyn vaihdon syistä ja perusterveydenhuollon palveluiden käytöstä. Joka toinen vaihtaja ilmoittaa käyttäneensä yleensä joko työterveyden tai yksityisen lääkäriaseman palveluja. Vajaa puolet vaihtajista (46 prosenttia) ilmoittaa asioineensa yleensä terveyskeskuksessa.

Kaaviokuva: Terveyspalvelujen aiempi käyttö
Terveyspalvelujen aiempi käyttö (suurenna klikkaamalla)

Suhteessa eniten ovat vaihtaneet alle 14-vuotiaat ja 35–64-vuotiaat, vähiten yli 75-vuotiaat. Kaikista vaihtajista naisia on 60 prosenttia.

Kaaviokuva: Ikäjakauma
Kokeilualueen väestön ja 31.3.2018 mennessä vaihtaneiden ikäjakauma (suurenna klikkaamalla)

Yli 90 prosenttia vaihdoista on kohdistunut kolmelle kokeiluun osallistuvalle yksityiselle palveluntuottajalle, loput kaupungin omille tai ostopalveluterveysasemille. Kokeilussa ovat mukana tällä hetkellä Johanneksen klinikka, Mehiläisen Oma Lääkärisi sekä Pihlajalinna Koskiklinikka ja Kangasala. Yksityisiltä edellytetään samanlaisia palveluja kuin kaupungin omilta terveysasemilta.

Kokeilussa vaihdon voi tehdä kolmen kuukauden välein. Alle sata henkilöä on vaihtanut useammin kuin kerran.

Lääkäriaikojen saatavuus, terveysaseman sijainti ja hoidon laatu vaihdon syinä

Tärkeimmiksi syiksi vaihtamiseen ovat osoittautuneet lääkäriaikojen saatavuus, terveysaseman hyvä sijainti ja hoidon laatu. Nämä syyt ovat hyvin samankaltaisia kaikissa valinnanvapauskokeiluissa. Ne, jotka ovat vaihtaneet uudelleen, ovat ilmoittaneet useimmiten vaihdon syyksi hyvän sijainnin.

Kaaviokuva: Vaihdon syyt
Vaihdon syyt (suurenna klikkaamalla)

Valinnanvapauskokeilu on antanut arvokasta tietoa valinnanvapauslain mahdollisista vaikutuksista palvelujen järjestämiseen.

− Kaupungin näkökulmasta on erityisen arvokasta, että kokeilun vaihtajat ovat vastanneet aktiivisesti vaihdon yhteydessä esitettyihin kysymyksiin. Kokeilussa kertynyttä tietoa hyödynnetään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, projektipäällikkö Eeva Mäkinen kertoo.

Valinnanvapaus- eli palvelusetelikokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Touko-kesäkuun vaihteessa Tampereella ja lähikunnissa käynnistyy myös suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu.

Kuva: Hallituksen kärkihanke -logo

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Eeva-Kaisa Mäkinen
puhelin 040 675 3147
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Antti Markkola
puhelin 040 674 4196
sähköposti [email protected]


Teksti Antti Markkola ja Marika Haapala