Siirry sisältöön

Tampere palkitsi alkoholin ja tupakan myynnin sekä rahapelaamisen ikärajoja hyvin valvovia vähittäismyyntiliikkeitä

Julkaistu 27.4.2018 11.35

Tampereen kaupunki on palkinnut Jankan Lidlin sekä Lielahden Prisman Vastuullisen kaupan toimijan diplomilla. Liikkeissä myyjät kysyivät johdonmukaisesti nuorilta henkilöltä henkilöllisyystodistusta heidän pelatessaan rahapelejä sekä kieltäytyivät myymästä tupakkaa tai alkoholia, jos nuorella ei ollut näyttää henkilöllisyystodistusta. Diplomit luovutettiin 27.4.2018 keskusvirastotalolla pidetyssä tilaisuudessa.

Valokuva: Vastuullisen kaupun toimija -diplomin luovutus
Suunnittelija Johanna Riippi ja apulaispormestari Johanna Loukaskorpi luovuttivat Vastuullisen kaupun toimija -diplomit Jankan Lidlille ja Lielahden Prismalle. Dilpomit vastaanottivat Heidi Numminen (3. vas.) ja Saara Kauste Prismasta sekä Tiia Seppänen, Anders Mäkinen ja Erkka Uutela Lidlistä.

Tampereen kaupunki toteutti lokakuussa 2017 alueellaan ostokokeita nähdäkseen, miten vähittäismyymälöissä kysytään alaikäiseltä näyttävältä henkilöltä henkilöllisyystodistusta hänen ostaessaan tupakkaa ja alkoholia sekä pelatessaan rahapelejä. Ostokokeita tekivät Tampereen ammattikorkeakoulun täysi-ikäiset sosionomiopiskelijat. Päivittäistavarakauppa ry:n ohjeistuksen mukaan henkilöllisyys tulisi tarkistaa kaikilta alkoholin tai tupakan ostajilta, jotka vaikuttavat alle 30-vuotiailta. Lisäksi arpajaislaki kieltää rahapelit alle 18-vuotiailta.

Alkoholin vähittäisliikkeistä ikärajan noudattamista valvottiin tehokkaimmin Alkoissa, joissa ostoskokeiluun osallistuneilta kysyttiin aina henkilöllisyystodistus. Alkoholia ei myyty, jos todistus puuttui. Alkon jälkeen alkoholin ikärajavalvonta toimi parhaiten kioskeissa, joissa 67 prosenttia myyjistä kysyi henkilöllisyystodistusta ja kieltäytyi myymästä, jos sitä ei ollut esittää. Heikoimmin toimivat isot kaupat, joissa vain 47 prosenttia myyjistä kieltäytyi myymästä, kun ostajalla ei ollut henkilöllisyystodistusta. Tilanne oli toinen vielä seitsemän vuotta sitten, jolloin listan häntäpäässä olivat kioskit.

Tupakan myyntiä valvottiin parhaiten pienissä kaupoissa, joissa 63 prosenttia kysyi henkilöllisyystodistuksen ja kieltäytyi myymästä, jos sitä ei ollut. Kioskeissa vain 38 prosenttia myyjistä kysyi henkilöllisyystodistusta ja kieltäytyi myymästä, jos sitä ei ollut.

Ostokokeita on tehty Tampereella vuodesta 2010 lähtien joka toinen vuosi.

Suunnittelija Johanna Riippi Tampereen kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksiköstä pitää erityisen huolestuttavana sitä, että henkilöllisyystodistusten kysyminen alaikäisiltä näyttäviltä alkoholin ostajilta on tämän selvityksen mukaan selkeästi vähentynyt. Lisäksi näyttää siltä, että tupakkaa myydään entistä useammin ilman todistuksen kysymistä.

Ostokokeiden jälkeen vähittäismyymälöille kerrottiin ostokokeiden tuloksista ja korostettiin vastuullisen myynnin koulutusten järjestämistä. Ostokokeet ovat osa Paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamallia, jonka osia toteutetaan useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Tampereen kaupunki toteutti ostokokeet yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Aluehallintoviraston kanssa.

Tampereen kaupunki tekee kyselyn päihdeasenteista kahden vuoden välein. Kerro mielipiteesi päihteistä ja vastaa kyselyyn 18.5.2018 mennessä osoitteessa www.tampere.fi/paihdepalvelut.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala ja Johanna Riippi

Kuvat Marika Haapala