Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman

Julkaistu 23.4.2018 22.04

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.4.2018 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2018 - 2020. Valtuusto päätti 43,5 miljoonan euron tasapainottamisohjelmasta yli neljän tunnin keskustelun saattelemana.

Näkymä Tampereesta
 

Noin puolet talouden tasapainottamisesta kohdistuu menojen säästämiseen ja noin puolet tulojen lisäämiseen. Tehostamistoimenpiteet kohdistetaan kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon sekä henkilöstöetuuksiin. Veroprosenttia ei nosteta.

Tasapainottamisohjelman periaatteena on turvata lakisääteiset palvelut. Keskeinen linjaus on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot ja subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen korotuksista on tehty vaikutusarvio. Liikuntapalvelujen maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja työttömiin.

Henkilöstön osalta hyödynnetään työvoiman vaihtuvuuden antamat mahdollisuudet. Henkilöstöetuuksia pienennetään, mutta irtisanomisia ei tehdä. Uudelleen organisoitumisia ja rakenteellisia uudistuksia tullaan tekemään.

Asian käsittelyn aikana vasemmistoliitto teki muutosesityksen, että tasapainottamisohjelmasta poistetaan Nekalan kirjaston lakkauttaminen sekä luovutaan asiakasmaksujen korotuksista. Ohjelmassa esitettiin terveyskeskusmaksun korottamista 20,60 euroon, lääkärintodistuksen uudeksi maksuksi 50,80 euroa ja suun terveydenhuollon maksujen korottamista lain sallimiin maksimiin. Vasemmistoliitto esitti myös luopumista ikäihmisten kotihoidon asiakasmaksujen korottamisesta. Äänestysten jälkeen vasemmistoliiton muutosesitykset hylättiin ja talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti. Nekalan kirjaston osalta pormestari Lauri Lyly totesi, että Nekalan kirjaston tilanteeseen palataan syksyn budjettineuvotteluissa.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteet on jaksoteltu toteutettavaksi vuosien 2018–2020 aikana. Lauta- ja johtokunnat sekä kaupungin eri yksiköt valmistelevat valtuuston päättämien linjausten pohjalta tasapainottamisohjelman toteuttamisen. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Atacan Ergin