Siirry sisältöön

Käpylän suojeluasemakaavasta yleisötilaisuus 21.2.

Julkaistu 16.2.2018 12.49

Tampereen Lapin kaupunginosassa sijaitsevan Käpylän asuinalueen asemakaavan muutos alkaa. Suojeluasemakaavan laatimisesta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 21.2.2018 klo 17.00-19.00 ravintola Koukun Helmessä (os. Rauhaniementie 19).

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.3.2018 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä-. Suunnitelmassa kerrotaan kaavatyön tavoitteista ja kulusta.

Lapin Käpylän pientaloalue sijaitsee Kekkosentien pohjoispuolella kahden kilometrin päässä keskustasta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria, johon kuuluvat asuinkorttelit, kadut sekä Lapinpuistoa. Lisäksi asemakaavamuutosalueeseen kuuluu pieni osa Kaupinpuistoa, joka on kaavoittamaton alue. Kaupunki omistaa kaava-alueen.

Käpylän pientaloalue rakennettiin pääosin 1910- ja 1920-luvun vaihteessa. Vuoden 1933asemakaava laajensi aluetta hieman itään. Muutama talo tuli täydennysrakentamisena 1940- ja 50-luvuilla. Talot ovat enimmäkseen hirsisiä paritaloja, joista osa on muutettu yhden perheen taloiksi. Talot ovat tiiviisti teiden varrella, mikä luo miellyttävää kaupunkitilaa ja -ympäristöä.

Alue on säilyttänyt hienosti alkuperäisen yleisilmeensä, jonka luonteeseen vaikuttaamyös ympäröivä vihervyöhyke. Alueen maasto on vaihtelevaa metsikköä jakalliota, ja asuinalue on suojaisassa paikassa.

Koivujen reunustamat tiet myötäilevät maaston muotoja, ja pienten omakotitonttien talot seuraavat katulinjaa. Pieni keskuspuisto on alueen sydän. Alue on kokonaisuutena tiivis ja yhtenäinen viehättävine rakennuksineen.

Museovirasto on määritellyt Lapin pientaloalueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Asemakaavoituksen tavoitteena on turvata suunnittelualueen ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. Alueelle ei kohdistu täydennysrakentamistavoitteita. Virkistysalueilla tavoitteena on kulttuurihistoriallisten- ja luontoarvojen sekä virkistysalueiden toimintojen turvaaminen. Asemakaavaprosessin aikana selvitetään osallisten tavoitteet.

Käpylään tehtyä rakennetun kulttuuriympäristön inventointia hyödynnetään suojeluasemakaavassa. Tarvittaessa tehdään inventoinnin tarkistaminen asemakaavaa palvelevalla tarkkuustasolla.

Alueelle tehdään kesän aikana luonto- ja kulttuurikasvillisuusselvitys.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Katariina Korte
puhelin 040 806 2647


Teksti Anna-Leea Hyry