Siirry sisältöön

Lasten toiveet kuuluviin päiväkodeissa ja kouluissa

Julkaistu 12.2.2018 9.47

Tampereen kaupunki kokeilee digitaalista palautejärjestelmää viidessä erityisluokassa, viidessä päiväkodissa sekä yhdessä yläkoulussa kevätlukukauden ajan. Lapset voivat antaa järjestelmän avulla nimetöntä palautetta.

Poika kädessään tabletti
 

Palautteen voi kirjata koulujen ja päiväkotien tableteilla ja yläkouluissa myös koululaisten omilla älylaitteilla. Kaikille lapsille pyritään varaamaan joka päivä mahdollisuus antaa palautetta.

Palautejärjestelmän avulla lapset ja nuoret voivat halutessaan kertoa, millainen fiilis heillä on koulussaan tai päiväkodissaan. Fiiliksen voi kirjata napauttamalla plus- tai miinusikonia. Tämän jälkeen lapset voivat antaa lisää palautetta joko tekstinä tai puheentunnistuksen avulla.

Pienet lapset ja erityisryhmät voivat autetusti antaa palautetta kuvien avulla. Kuvien avulla kerätään lasten mielipiteitä esimerkiksi tiloihin, leikkeihin, ruokailutilanteisiin ja opetukseen liittyen. Kuvakommunikaation avulla myös puhe- ja kirjoitustaidottomien lasten mielipiteitä saadaan systemaattisesti kirjattua ja hyödynnettyä.

- En ole kuullut, että Suomessa muualla olisi kerätty digitaalisesti palautetta myös erityisryhmiltä. On hienoa, että myös he saavat osallistua kasvuympäristönsä kehittämiseen, perusopetuksen digitalisaatiota kehittävä Marika Korpinurmi toteaa.

Nimettömänä annetut palautteet tullaan käsittelemään avoimesti yhdessä lasten ja koulun tai päiväkodin henkilökunnan kanssa ja palautteiden pohjalta pohditaan toimenpiteitä.

Digitaalinen palaute laajaan käyttöön

Koulut ja päiväkodit ovat toki ennenkin keränneet palautetta ja kehittäneet toimintaansa sen perusteella, mutta digitaalinen palautejärjestelmä kokoaa palautteen useammasta yksilöstä. Tällöin nähdään laajemmin, mitä mieltä tamperelaiset lapset ovat kasvatusympäristöstään.

- Digitaalisessa muodossa kerätty tieto on reaaliaikaista, avointa ja systemaattista, jolloin palautetietoa voidaan hyödyntää myös johtamisen välineenä, kokeilua koordinoiva Smart Tampere Digiohjelman projektipäällikkö Outi Lehtinen kertoo.

Osallistuva sukupolvi kasvaa

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut haluavat palautteenantokokeilun avulla kehittää lasten ja nuorten osallisuutta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kokeilun tavoitteena on edistää osallistavaa toimintakulttuuria ja dialogia päiväkodeissa ja kouluissa. Osallisuuden edistäminen on niin kaupungin tahto kuin valtakunnallinen tavoite, joka on kirjattu sekä varhaiskasvatus- että opetussuunnitelmaan. Kokeilulla halutaan myös saada tietoa siitä, miten kaupungin palautteenhallintaa tulisi kehittää ja kuinka palautteita voisi hyödyntää tiedolla johtamisen tukena.

Kokeilu on osa Smart Tampere Digiohjelmaa. Palautejärjestelmän toimittaja on Taplause Oy.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Outi Lehtinen
puhelin 050 538 2267
sähköposti [email protected]


Teksti Hanna Porrassalmi

Kuvat Jukka Salminen