Siirry sisältöön

Yhteydenotot potilasasiamieheen lisääntyneet

Julkaistu 9.2.2018 11.14

Yhteydenotot Tampereen kaupungin potilasasiamieheen ovat hivenen lisääntyneet. Vuonna 2017 asiatapahtumia kirjattiin 1 242, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 162. Tamperelaisten asiatapahtumia oli 1 075. Orivedeltä kirjattiin 49 asiatapahtumaa, Kangasalta 85 ja Pälkäneeltä 9.

Potilasasiamiehen viime vuoden toiminnasta kertovan raportin mukaan terveysasemia koskeneet yhteydenotot ovat lisääntyneet. Terveysasemien ongelmana ovat olleet ajoittain kohtuuttoman pitkät jonot lääkärille kiireettömissä asioissa. Tampereella Tipotien ja Linnainmaan terveysasemilla tähän on haettu ratkaisua uudistamalla ajanvarauskäytäntöä ja hyödyntämällä sähköistä yhdenottolomaketta. Alkuhankaluuksia on ollut, mutta lääkäriin pääsy on nopeutunut kokeilussa mukana olevilla asemilla.

Lääkäriin pääsyn tilannetta on helpottanut myös Hatanpään terveysasemalla aloittanut kiirevastaanottotoiminta, jossa kiireellisiä lääkäriaikoja tarjotaan ajanvarauksella myös iltaisin ja viikonloppuna.

Suun terveydenhuollossa tyytymättömyyttä ovat aiheuttaneet asiakasmaksut. Väärinkäsitysten välttämiseksi henkilöstöä on ohjattu antamaan kustannusarvio hoidosta kirjallisena. Myös potilaiden kannattaa olla aktiivisia ja kysyä, mitä hoito tulee maksamaan.

Psykiatriassa potilaille on aiheuttanut huolta ongelmat hoitoon pääsyssä tai hoidon siirtyminen terveysasemalle. Nuorisopsykiatriassa ensiarvion jälkeen osa potilaista on joutunut odottamaan pitkään varsinaisia hoito- ja seurantakäyntejä. Joissakin tapauksissa hoitotakuuaikakin on ylittynyt. Nuorelle ja hänen läheisilleen tilanne on kohtuuton, jos tarpeelliseksi katsottua hoitoa joutuu odottamaan useita kuukausia. Pormestariohjelma 2017−2021 lupaa kuitenkin helpotusta nuorille: "mielenterveys- ja päihdeongelmat tunnistetaan varhain ja nopea tuki on tarjolla".

Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Edelleen potilasasiamieheen yhteyttä ottaneissa on ollut myös nuoria, jotka eivät ole olleet tietoisia Tampereen kaupungin sähköisistä palveluista tai edes Kanta.fi-palvelun tuomasta mahdollisuudesta potilastietojen katseluun. Tiedottamista kannattaisi lisätä, sillä esimerkiksi reseptipuhelinten ruuhkaa helpottaisi, jos potilaat uusivat reseptinsä Kanta.fi-palvelun kautta terveysasemalle soittamisen sijaan.

Kaiken perusta on toimivat ja käyttäjälle selkeät sähköiset palvelut, joiden kehittämisessä pitää huomioida asiakaskokemus. Tampereella tätä varten on perustettu neuvostojen sähköisten palvelujen raati, jossa on jäsenet vanhusneuvostosta, vammaisneuvostosta, nuorisovaltuustosta, lastenparlamentista ja maahanmuuttajaneuvostosta. Potilasasiamies kuitenkin muistuttaa, että digitaalisten palveluiden ohessa on tarjottava mahdollisuus perinteiseen palvelutarjontaan, koska osalle käyttäjistä ne ovat tulevaisuudessakin ainoa asiointiväylä.

Hatanpään sairaala ja Tampereen yliopistollinen sairaala Tays yhdistyivät vuoden 2018 alussa. Tampereen kaupungin potilasasiamies palvelee kuitenkin myös jatkossa Tays Hatanpään potilaita ja omaisia.


Lisätietoja

Potilasasiamies
Arja Laukka
puhelin 050 527 2949
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala