Siirry sisältöön

Tampereen Asemakeskuksen suunnittelusta yleisötilaisuus 1.2.2018

Julkaistu 26.1.2018 12.42

Tampereen rautatieaseman aluetta ympäristöinen uudistetaan kaupungin ja valtion yhteishankkeena kaikkia liikennemuotoja palvelevaksi ja uutta kaupunkitilaa luovaksi Asemakeskukseksi. Tämä mahdollistetaan asemakaavatyöllä, jonka etenemiseen liittyen pidetään avoin yleisötilaisuus torstaina 1.2.2018 klo 17.00 Tullikamarin Pakkahuoneella, os. Tullikamarin aukio 2. Aineistoa on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä Palvelupiste Frenckellissä 15.2.2018 saakka.

Näkymäkuva Asemakeskuksesta, kuvan lähde: WSP Finland Oy
 

Tavoitteena on sujuvien matkaketjujen lisäksi saada alueelle lisää työpaikkoja, kauppoja ja muita palveluita, vapaa-ajan tiloja sekä asuntoja. Samalla synnytetään uutta julkistakaupunkitilaa ja liitetään radan itäpuolinen alue nykyistä paremmin osaksi keskustaa.

Käytännössä ratapihan päälle on tulossa kansirakenne, jonka perusratkaisut on tehty alueesta järjestetyn suunnittelukilpailun voittajatyöstä edelleen kehittäen. Nähtävillä on hankekuvaus kokonaisuudesta.

Nähtävillä on asemakaavoituksen selvitys- ja valmisteluaineistoa, muun muassa alustavia havainnepiirroksia ja näkymäkuvia, joista saa käsityksen hankkeen mittakaavasta ja maisemallisesta vaikutuksesta eri suunnista. Uutta aineistoa on muun muassa taloudellisten vaikutusten selvitys ja kaupunkikuva- ja kulttuuriympäristöselvitys.

Alueeseen kuuluu henkilöratapiha rajautuen pohjoisesta Rongan alikulkuun ja etelästä Åkerlundinkadun–Suvantokadun väliin sekä osia Tullin, Tammelan ja Kyttälän kaupunginosista Alueen ytimessä on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 10,8 hehtaaria. Suunnittelualue on pääosin kaupungin ja valtion omistuksessa.

Hankkeeseen liittyy myös maanalainen asemakaava. Sen tarkoituksena on muodostaa edellytykset Hämpin kalliopysäköintilaitoksen laajennukselle ja mahdollistaa Asemakeskuksen tarvitsemat pysäköinti- ja huoltotilat. Asemakaavan etenemisestä kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.

Maanpäällinen asemakaava tuli vireille vuonna 2016, ja myös sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tarkistettuna. Selvitys- ja valmisteluaineistosta tuleva palaute käsitellään, ja edelleen kehitetty valmisteluaineisto luonnoksineen asetetaan taas nähtäville yhdessä tänä vuonna valmistuvan alueen yleissuunnitelman kanssa. Varsinaisen asemakaavaehdotuksen käsittely alkaa vuonna 2019.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Veikko Vänskä

Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326


Teksti Anna-Leea Hyry