Siirry sisältöön

Tampereen asemakeskuksen suunnittelu etenee

Julkaistu 15.1.2018 16.17

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 15.1.2018 asemanseudun kehittämisen linjaukset. Asemanseutu on Tampereen keskustan kehittämisen kannalta tärkein alue.

Asemanseutu muodostuu kolmesta osasta eli Kannen ja Areenan alueesta, Ratapihankadun pohjoisosasta sekä Asemakeskuksesta. Kannen ja Areenan alueelle rakennetaan 50 000 kerrosneliömetrin (kem2) suuruinen monitoimiareena yli 10 000 katsojalle hotelleineen ja noin 70 000 kem2 toimisto-, liike- ja hotelli- ja asuntorakentamista 2000 työpaikalle ja 700 asukkaalle. Ratapihankadun pohjoisosaa tulee 40 000 kem2 toimisto-, liike- ja asuintilaa 1 000 työpaikalle ja 200 asukkaalle. Asemakeskuksen ensimmäisten osien laajuudeksi tavoitellaan noin 200 000 kem2. Silloin alueelle voidaan rakentaa tilat 3 000 työpaikalle ja 2 500 asukkaalle sekä liikenne- ja palvelukeskus. Näiden alueiden osin ratapihan päälle ulottuva rakentaminen synnyttää kansikaupungin, joka yhdistää radan itä- ja länsipuoliset kaupunginosat.

Asemakeskus on valtakunnallinen liikennejärjestelmän kehittämishanke ja keskustan merkittävin kaupunkikehityshanke. Keskus palvelee kaikkia liikennemuotoja, ja se on useimpien kaupungissa ja kaupunkiseudulla tehtävien matkojen solmukohta. Tampereen kaupunkiseudun ja valtion väliset MAL- 2013-2015 aiesopimuksessa todettiin, että Tampereen rautatieaseman aluekokonaisuudesta muodostetaan valtion ja Tampereen kaupungin välinen yhteissuunnittelualue ja hanke. Vuosien 2016-2019 aiesopimuksen mukaan Tampereen kaupunki ja valtio kehittävät Tampereen asemakeskusta Suomen kasvukäytäväkeskuksena ja valtakunnallisena solmukohtana.

Asemakeskushankkeen johtoryhmään kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön, liikenneviraston, VR Yhtymä Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Tampereen kaupungin edustajat. Alueen suunnittelusta järjestettiin kilpailu vuonna 2014. Yleissuunnitelman pohjaratkaisun valinnan jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan yleissuunnittelun käynnistämistä.

Kaupunki on omalta osaltaan aloittanut jo Asemakeskusalueen asemakaavoituksen valmistelut, jotta yleissuunnittelu- ja asemakaavoitusprosessit voidaan toteuttaa vuorovaikutteisesti. Alueen maanpäällinen asemakaava kuulutettiin vireille kesällä 2016. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan myös maanalainen asemakaava Asemakeskuksen huolto- ja pysäköintiratkaisuja varten. Tämä kaava kuulutetaan vireille vuoden 2018 alussa. Sen viitesuunnitelmaksi tehdään parhaillaan P-Hämpin laajennuksen yleissuunnitelmaa Finnpark Oy:n ja kaupungin yhteistyönä. Alueen asemakaavoituksen ohjeena noudatetaan Pirkanmaan maakuntakaavaa ja Tampereen keskustan strategista osayleiskaavaa sekä tavoitteina hankeosapuolten viitesuunnitelmaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakeskushankkeen ohjausryhmän 6.4.2017 valitseman Asemakeskuksen rakenteellisen kokonaisratkaisun periaatteet tavoitteiksi jatkosuunnittelulle. Hankkeen osapuolten välistä jatkosuunnittelua ja toteutusta koskevan yhteistyösopimuksen valmistelu käynnistetään


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu