Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Koukkuniemen ja Rauhaniemen asemakaavan

Julkaistu 12.12.2017 20.44

Koukkuniemen ja Rauhaniemen kehittämisen mahdollistava asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 12.12.2017. Asemakaavaehdotus etenee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavalla Koukkuniemen tuleva kehittyminen on mahdollista myös tavallisen asumisen alueena. Kaava vahvistaa alueen merkitystä viher- ja virkistysalueen osana ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Alueen merkittävää kulttuuriympäristöä sekä yksittäisiä rakennuksia suojellaan.

Asemakaava-alueen koko on noin 26 hehtaaria. Alue rajautuu Lapinkaareen, Rauhaniementiehen, Kaupin kansanpuistoon sekä Näsijärveen.

Kaavaratkaisussa Koukkuniemen ja Päiväperhon toiminnat jatkuvat. Rantareitti on tärkeä julkinen viheralue. Nykyisin puistoalueella sijaitsevat kerhojen venesatamat erotetaan omaksi venesataman alueekseen. Virkistyskohteiden liittyminen Kaupin alueeseen on keskeistä.

Asemakaavalla erotetaan Koukkuniemen ranta-alueet yleisiksi viheralueiksi ja erotetaan Urpulan rakennus omalle kerrostalotontilleen, mikä mahdollistaa vanhainkotirakennuksen muuttamisen normaaliksi asuinkerrostaloksi.

Asemakaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee noin 27 800 kerrosneliömetriä uutta asuinpinta-alaa, mikä tarkoittaa laskennallisesti asuntoja noin 620 asukkaalle. Kaksi nykyistä rakennusta, Koivula ja Lehtelä, korvataan asuinkerrostaloilla.

Kolme viisikerroksisista lamellitaloa ja kahdeksankerroksista pistetaloa sijoittuvat viuhkamaisesti muodostettavalle tontille. Rantaan tulee neljä kaksikerroksista asuintaloa. Pysäköintitilat rakennetaan maan alle.

Alueen kokonaiskerrosala on 84 700 kerrosneliömetriä. Kaava-alueen rakennusoikeus vähenee noin 14 000 kerrosneliömetriä, koska yleisten palvelujen tonttien rakennusoikeutta tarkennetaan tarpeen mukaiseksi.

Kaavaa voidaan toteuttaa heti sen saatua lainvoiman. Koukkuniemen toiminta on kuitenkin lähivuodet jatkumassa nykyisellään, joten kaavan toteuttaminen ei ole todennäköistä lähivuosina.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue,
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935


Teksti Anna-Leea Hyry