Siirry sisältöön

Täydennyskaavoitus Hervannan Keinupuiston pysäköintialueelle etenee

Julkaistu 12.12.2017 20.44

Hervannan Keinupuiston viereistä pysäköintialuetta ollaan täydennyskaavoittamassa muun muassa asuinkäyttöön. Tiistaina 12.12.2017 kokoontunut yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville.

Kaavamuutoksen tavoitteena on Hervannan pysäköintialueiden kehittäminen laadukkaasti. Nyt on kyseessä ensimmäinen alue. Tilalle on tulossa asuin- ja liikekerrostaloja sekä sosiaalitointa palvelevia rakennuksia.

Osa rakennuksista aiotaan liittää toiminnallisesti yhteen naapuritontin Vanhuspalveluyhdistyksen Keinupuistokeskukseen, jossa on palveluasuntoja. Tulossa on muun muassa tehostettua palveluasumista. Nykyinen, myös naapurikortteleita palveleva pysäköinti rakennetaan maan alle.

Keinupuiston kaavaan liittyen yhdyskuntalautakunta hyväksyi myös nähtäville neljään naapurikortteliin tehdyt, vain pysäköintiä koskevat vaiheasemakaava-ehdotukset. Muotoa käytetään nyt ensimmäistä kertaa Tampereella. Merkinnät muutetaan vastaamaan muuttuvaa tilannetta, jossa pysäköintiä viedään maan alle.

Uusia asukkaita noin 700

Kortteliin voisi tulla uusia asukkaita arviolta noin 700. Uusien kerrostalojen korkeus vaihtelee seitsemästä seitsemääntoista kerrokseen. Korkeimmat taloista ovat pistetaloja.

Muutosalueen ympäristössä sijaitsee kerrostaloja ja Keinupuiston yleisten rakennusten korttelialue, palvelutalo sekä Keinutori. Orivedenkadun kulmauksessa sijaitsevan korttelin pinta-ala on 8257 neliömetriä. Kaava-alueeseen on otettu mukaan myös ympäröiviä katuja.

Rakennusoikeudeksi tulee yhteensä 28 130 kerrosneliömetriä, minkä lisäksi tulee mahdollisesti asukkaiden yhteistiloja.

Hervannan laajat pysäköintikentät eivät ole Hervannan alkuperäisten suunnitelmien mukainen tavoitetila. Kentät oli tarkoitus rakentaa pysäköintilaitoksina, ei vapaina avoimina kenttinä. Kokonaisrakenteeseen rakennettiin laajat viheralueet sekä kortteleiden sisäpihat autottomina.

Kaupungin tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja eheyttää kaupunkikuvaa. Tavoitteena on myös, että uudisrakennukset sopeutetaan mahdollisimman hyvin kaupunkikuvaan ja että katutason julkisivuissa korostetaan katutilaa jalankulkijan näkökulmasta.

Nähtävillä olon aikana tulleen palautteen käsittelyn jälkeen ehdotus tullee päätöskäsittelyyn ensi vuoden alussa.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue,
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Aulikki Graf
puhelin 040 800 7211


Teksti Anna-Leea Hyry