Siirry sisältöön

Ojalan ensimmäinen asemakaava nähtäville, uudelle alueelle tulossa koteja 2000 asukkaalle

Julkaistu 28.11.2017 18.35

Ojalan uuden kaupunginosan ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 28.11.2017. Ojalan ensimmäinen asemakaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Ensimmäinen asemakaava aloittaa alueen rakentumisen. Suunnittelua jatketaan myöhemmin seuraavilla asemakaavoilla, joiden myötä alueesta kasvaa noin 4500 asukkaan alue.

Ojalan Metsä-Heikkilän aluetta havainnekuvassa.
 

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Ojalaan, Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen. Ojala suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan alueen kanssa. Yhdessä Ojala ja Lamminrahka muodostavat vuoteen 2040 mennessä noin 11 000 asukkaan uuden asuinalueen, joka toimii rajan ylittävänä kokonaisuutena.

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden kokoojakadun rakentaminen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta se tulee jatkumaan aina Lamminrahkan eritasoliittymään asti. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille, ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi. Ojalan keskus sijoittuu alueen pääkadun eli Mossin puistokadun ja Mossinkaaren risteyksen ympärille. Keskustassa rakentaminen on suhteellisen tehokasta, kerrostalovaltaista. Tärkeimmät palvelut sijoittuvat keskustaan.

Asemakaava-alueelle muodostuu 98 uutta omakotitonttia, mikä vastaa noin vuoden tarvetta. Lähes puolet kaavan kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin. Keskustaan tulee myös kerrostalokortteleita. Uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 95 500 kerrosneliömetriä.

Suunnittelualue sijaitsee Koillis-Tampereella, Kangasalan rajalla, Kumpulan asuntoalueen itäpuolella ja se on laajuudeltaan noin 77 hehtaaria. Suunnittelualueeseen kuuluu Ojalan kylä ja sen viereistä metsäaluetta. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Asemakaavaa on tarkistettu muun muassa kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville 30.11.2017 - 2.1.2018. Myös kaavaehdotusta on mahdollisuus kommentoida.

Asemakaavaa esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.


Lisätietoja

Esittelijä,
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Havainnekuva