Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki ottaa askeleen kohti älykkäämpää tiedon analysointia ja jakamista

Julkaistu 31.10.2017 13.08

Tampereen kaupunki tekee yhdessä yritysten kanssa Internet of Things eli IoT-mallin määrittelyn, mikä vastaa kaupungin ja yritysten tarpeeseen datan saatavuudesta ja analytiikasta. Malli tullaan pilotoimaan vuonna 2018 ja se tulee toimimaan mahdollisten hankintojen vaatimusmäärittelynä. Malli auttaa tiedonsiirrossa, tiedon analysoinnissa sekä ennustemallien luomisessa. Parhaimmillaan malli tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Tampere ottaa jälleen askeleen kohti älykkäämpää kaupunkia. Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma kutsuu yritykset määrittelemään yhdessä kaupungin kanssa toimittajariippumatonta IoT-alustaa, joka mahdollistaa mm. datan käytön, useiden datojen välisen analytiikan sekä ennustemallien ja keinoälyn käytön kaupunkiympäristössä. Yhdessä tehtävä määrittely takaa sen, että alusta vastaa mahdollisimman hyvin kaupungin, yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeisiin. Onnistuessaan malli toimii esimerkkinä muille kaupungeille niin Suomessa kuin maailmalla.

"Toteutuessaan alusta mahdollistaa entistä paremman tiedolla johtamisen, joka on osa kaupungin strategiaa. Alustan avulla tehtävä data-analytiikka ja ennustemallit tuottavat parhaimmillaan merkittäviä kustannussäästöjä ja resurssien tehokkaamman käytön, sekä mahdollistavat yritysten liiketoiminnan kehittämisen. Alustan määrittelytyö tehdään yritysten kanssa, jotta saadaan sisällöltään paras määrittelydokumentti mahdollista hankintaa varten. Tällainen osallistaminen on osa kaupungin tapaa toimia nyt ja tulevaisuudessa", kertoo projektipäällikkö Niina Siipola Smart Tampere -ohjelmasta.

Avoin määrittely on Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelmassa luotu toimintamalli, jossa kaupungin tarve määritellään yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Määrittelytyöstä syntyvää dokumenttia käytetään kaupungin kehityssuunnittelun ja hankinnan tukena. Määrittelyn kohden vaihtelee. Ensimmäinen avoin määrittelyprosessi käytiin läpi kesällä 2017 ja tuolloin määrittelyn kohteena oli koti- ja etähoidon integraatioalusta.

Määrittelytyön aloitustilaisuus pidetään 3.11. klo 9 - 11 Kampusareenalla. Tilaisuudessa esitellään prosessi, jolla Tampereen kaupunki tekee IoT-mallin määrittelytyön yhdessä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi esitellään kaupungin tarve esimerkkien kautta ja kerrotaan miten yritykset pääsevät käytännössä mukaan työhön. Varsinainen määrittelytyö tullaan tekemään kolmessa työpajassa marraskuusta tammikuuhun.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Niina Siipola
puhelin 040 543 1987
sähköposti [email protected]


Teksti Pirkko Laitinen