Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnalliset tavoitteet hyväksyttiin konsernijaostossa

Julkaistu 19.9.2017 15.58

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 19.9.2017 kaupungin liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet ensi vuoden talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. Asetetut tavoitteet koskevat yhtiöiden taloutta, taloudellisia tunnuslukuja ja toimintaa, kuten esimerkiksi kehittämishankkeita, jotka nähdään kaupunkiomistajan näkökulmasta merkittävinä.

Eri toimialoja koskevia vuoden 2018 tavoitteita yhdenmukaistetaan. Esimerkiksi asuntoyhteisöjä koskevat tavoitteet liittyvät pääosin asuntojen taloudelliseen käyttöasteeseen, sijoitetun pääoman tuottoon, omavaraisuusasteeseen ja korjausvelan määrän analysoimiseen. Kaupungin asuntoyhteisöille asetetaan myös asuntokannan kasvattamiseen liittyviä rakentamistavoitteita kaupungin asuntopolitiikan ja pormestariohjelman mukaisesti.

Osinkotavoitteet on pidetty edellisen vuoden tasolla. Osinkotavoite on määritelty prosentuaalisesti, ja osingon määrä lasketaan yhtiön nettotuloksesta. Myös vastuullisuusnäkökulma ja digitalisaatioon liittyvät tavoitteet on huomioitu yhtiöille asetetuissa tavoitteissa.

Kaupungin tytäryhtiöissä ja -yhteisöissä toteutetaan Tampereen strategiaa johtamalla valtuustokauden tavoitteista talousarvioon vuosittaiset tavoitetasot. Nämä ovat kuntalain tarkoittamia sitovia toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka johdetaan valtuustokauden tavoitteista mittarikohtaisesti, ja niistä kerrotaan strategiaraportissa kolme kertaa vuodessa. Muita kaupunkistrategian mittareita seurataan kerran vuodessa.

Liikelaitoksille asetetut tavoitteet ovat toiminnallisia. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä asetetaan suorat taloudelliset tavoitteet. Konsernijaosto esittää, että liikelaitoksille asetetaan kaksi kaikille yhteistä toiminnallista tavoitetta ja lisäksi jokaiselle liikelaitokselle niiden omaa toimintaa koskevia toiminnan ja talouden tavoitteita.

Tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu 49 tytäryhteisöä, joista talousarvion toiminnallisia tavoitteita on asetettu 25 yhteisölle. Liikelaitoksia on yhteensä viisi. Valtuuston antamat tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Tavoitteet eivät kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä, vaan tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä marraskuussa.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell