Siirry sisältöön

Hippoksen uuden päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin

Julkaistu 12.9.2017 19.34

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 12.9.2017 Hippoksen päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Kissanmaalla sijaitseva Hippoksen päiväkoti on rakennettu vuonna 1984. Päiväkodissa on neljä erityisryhmää 3-5 vuotiaille, yksi ryhmä alle 3-vuotiaille ja sisarusryhmä eli yhteensä 88 hoitopaikkaa.

Hippoksen päiväkotia on korjattu useaan otteeseen viime vuosina kosteus- ja sisäilmaongelmien takia. Päiväkotiin suunniteltiin ensin laajaa perusparannusta, mutta sen todettiin edellyttävän laajaa rakenteiden purkua ja uusimista. Nykyiset tilat ovat toimimattomat eikä rakennusrunko mahdollista tarpeellisia tilamuutoksia tai tilankäytön tehostamista. Selvityksen jälkeen todettiin, että peruskorjauksen sijaan kannattaa rakentaa uusi päiväkoti.

Uusi päiväkoti mitoitetaan kuudelle ryhmälle, mutta tiloista tehdään nykyistä toimivammat, muuntojoustavammat ja avarammat. Tällöin tiloissa voi toimia samanaikaisesti noin 120 lasta. Rakennukseen tulee 1460 neliömetriä. Mitoituksessa huomioidaan erityislasten välineiden varastoinnin vaatima tila. Integroitujen ryhmien ryhmäkoot sovitetaan lasten erityistarpeiden ja hoitohenkilökunnan määrän mukaan.

Uusi päiväkoti valmistuu vuoden 2020 kesään mennessä. Myös koko piha-alue leikkivälineineen uudistetaan. Päiväkodin kustannusarvio on 4,78 miljoonaa euroa. Hippoksen päiväkodin toiminta siirtyi kesällä Kalevanharjun päiväkodin tontilla oleviin väliaikaisiin tiloihin ja jatkuu siellä uudisrakennuksen valmistumiseen asti.


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki