Siirry sisältöön

Talousarvioesityksellä halutaan taata laadukas koulutus ja houkuttelevat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Julkaistu 12.9.2017 17.38

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli talousarvioesitystä kokouksessaan 12.9.2017. Lähtökohtana vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa ovat olleet pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma ja Tampereen uuden strategian valmistelu, kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös ja vuoden 2017 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2017–2021 koskevat taloudelliset ennusteet. Heinäkuun talouskatsauksessa kaupungin kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on 29,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2018 tulisi olla 354,277 miljoonaa euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat noin 37 miljoonaa euroa ja toimintamenot 391,32 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 7,924 miljoonaa euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksessä nettomenojen kasvu on 10,3 miljoonaa euroa eli kasvua on 3 prosenttia kuluvan vuoden alkuperäiseen vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Tampereen uusi strategia on valmistelussa, ja tavoitteena on saada se kaupunginvaltuuston käsittelyyn lokakuussa. Valmisteluaikataulusta johtuen lautakunnan talousarvioesitys perustuu talousarviokehyksessä hyväksytyille vuoden 2018 alustaville strategisille painopisteille. Ne tarkentuvat lopulliseen talousarvioon uuden strategian mukaisiksi lautakuntakohtaisiksi toiminnan tavoitteiksi.

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen alustavissa strategisissa painopisteissä korostuvat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja kaupungin vetovoiman vahvistaminen. Laadukas koulutustarjonta sekä monipuoliset ja houkuttelevat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Myös kuntalaisten omaehtoiselle, hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa edistävälle toiminnalle luodaan mahdollisuuksia.

Sivistys- ja kulttuuripalveluja kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa digitalisaatiota hyödyntäen. Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoimintaa kehitetään. Kumppanuuksia järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa vahvistetaan. Tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan luomalla yhteistyön rakenteita ja toiminnallisia yhdyspintoja maakunnan kanssa.

Kasvatus- ja opetuspalveluissa on huomioitu perusopetuksen ryhmäkokojen ja laadun turvaaminen. Lasten määrän kasvuun esi- ja perusopetuksessa sekä perusopetuksen psykososiaalisten palvelujen lisäämiseen on varauduttu. Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin laajennus ja perusparannus kasvattavat vuokrakustannuksia ja aiheuttavat lisätarpeita kalustomenoihin. Talousarvioesitykseen sisältyy neljä uutta Icehearts ryhmää, joilla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa lisäykset liittyvät tilojen perusparannuksiin, palvelujen kysynnän kasvuun ja sisällöllisiin muutostarpeisiin. Kirjasto- ja nuorisopalvelujen saatavuutta laajennetaan Tesoman uudessa hyvinvointikeskuksessa.

Talousarvioesityksen riskit liittyvät valtion suunnittelemaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamiseen sekä arvioitua suurempaan oppilasmäärän kasvuun perusopetuksessa.

Asian käsittelyn aikana lautakunta esitti toivomusponnella huolensa perusopetuksen arvioitua suurempaan oppilasmäärän aiheuttamaan ryhmäkokojen kasvuun ja toivoi, että pormestarin talousarvioehdotuksessa huomioidaan lasten määrän kasvu ja lisätään talousarvioesitykseen 1 miljoona euroa perusopetuksen ryhmäkokojen alentamiseksi ja summa kohdennetaan haasteellisten alueiden kouluihin ja yleisesti peruskoulun isojen ryhmien pienentämiseen sekä laadun parantamiseksi.

Pormestari antaa oman talousarvioesityksensä lokakuussa ja se voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki