Siirry sisältöön

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailun voitti ehdotus ”Keinutaan” ja varasijalle ehdotus "Pons – Hervannan sillat"

Julkaistu 31.8.2017 11.01

Tampereen kaupunki järjestämä kilpailu Hervannan pohjoisakselin alueen kehittämisestä on ratkaistu. Kortteleiden ideakilpailun voitti ehdotus nimiherkillä "Keinutaan" ja varasijalle asetettiin ehdotus "Pons – Hervannan sillat”. Ideakilpailun painopiste oli kaupunkisuunnittelussa ja korttelitasoisessa suunnittelussa sekä asumisen monimuotoisuuden varmistamisessa.

Nimikuoret avattiin kilpailun ratkaisun jälkeen. Voittajaehdotuksen "Keinutaan" tekijäryhmän muodostivat Hartela Länsi-Suomi Oy ja BST-Arkkitehdit Oy. Toiseksi sijoittuneen ehdotuksen "Pons - Hervannan sillat" olivat laatineet Skanska Talonrakennus Oy ja Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy.

Tuomaristo esittää, että kaavoitustyö käynnistetään ehdotusten "Keinutaan" ja "Pons - Hervannan sillat" ehdottamien kaupunkikuvallisten suuntaviivojen mukaan. Molempien ehdotusten parhaat ideat asetetaan jatkotyön pohjaksi.

Yksimielisen tuomariston mukaan voittaneen ehdotuksen esittämä kaupunkirakenne on luonteva ja toteutuskelpoinen. Esitetyt asuinkorttelit muodostavat kauniin ja vaihtelevan kaupunkinauhan. Korttelit sopivat hyvin Hervannan perinteiseen arkkitehtuuriin ja muodostavat mielenkiintoisia kaupunkitiloja.

Orivedenkadun eteläpuolelle sijoitettu kansirakentaminen avaa uusia jalankulun yhteyksiä itä-länsisuunnassa. Alueen painopisteeseen etelään sijoitettu torni sijoittuu luontevasti muodostaen uuden maamerkin Hervannan ytimeen saavuttaessa. Ehdotuksen arkkitehtuuri on miellyttävää, vaihtelevaa ja omaperäistä.

Yhteisöllisyyden näkökulmasta ehdotuksen mittakaava erityisesti sisäpihoille on miellyttävä. Julkiset aukiotilat ovat luontevia kohtaamispaikkoja ja liike- ja yhteistilojen sijoittaminen katutasoon mahdollistaa aktiivisen katuelämän. Lisäksi "avoin umpikorttelirakenne" luo hyvät edellytykset korttelitason yhteisöllisyydelle.

Toiseksi paras varasijalle

Tuomaristo asetti varasijalle toiseksi parhaaksi arvioidun ehdotuksen "Pons – Hervannan sillat". Ehdotus on mielikuvituksellinen ja eläytyen laadittu kaupunkivisio. Kaupunkirakenne on moni-ilmeinen ja rikas. Muodostuneet pihatilat ovat intiimejä ja tiiviitä. Liikenteelliset ratkaisut ovat innovatiivisia ja hyvin tutkittuja.

Asuntotyyppejä on esitetty monipuolisesti ja innovatiivisesti. Yhteisöllisyyden näkökulmasta ehdotuksen hengittävä korttelirakenne luontevine aukioineen luo hyvät edellytykset kohtaamisille ja viihtymiselle ulkotiloissa.

Kunniamaininnat annettiin ehdotuksille "Boom Star", Here!vanta" ja "Herwoodin sheriffi". Ehdotuksen "Boom Star" olivat laatineet Arkta rakentajat Oy ja Arkkitehtitoimisto Ajak Oy. Ehdotuksen "Here!vanta" olivat laatineet Lemminkäinen Talo Oy ja Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy. Ehdotuksen "Herwoodin sheriffi" olivat laatineet Pohjola Rakennus Oy Häme ja Muuan Oy.

Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Kilpailuun jätettiin 13 ehdotusta. Tuomaristo oli tyytyväinen kilpailun herättämään kiinnostukseen ja ehdotusten laatutasoon, vaikka mikään ehdotuksista ei sellaisenaan vastannut kaikkia kilpailulle asetettuja tavoitteita.

Ideakilpailun tarkoitus

Tampereen kaupungin järjestämä ideakilpailu kohdistui Hervannan pohjoisosaan Insinöörinkadun itäpuoleiselle alueelle ns. Matrix-tornien viereen. Alueella on nykyisin polttoaineen jakeluasemia ja pysäköintialueita.

Tarkoituksena oli ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi sekä löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen asti yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kilpailun ratkettua prosessia on tarkoitus jatkaa voittaneen kilpailuehdotuksen tekijän kanssa kumppanuuskaavoituksena. Kilpailuprosessi tähtää tonttien luovutukseen.

Suositus jatkosuunnittelulle

Ehdotuksien tekijäryhmät yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa valmistelevat asemakaavoituksen pohjaksi suunnittelualueen yleissuunnitelman ehdotusten parhaat tekijät yhdistäen.

Kokonaisratkaisun pohjana toimii parhaiten ehdotus "Keinutaan", jossa Hervannan nykyisen keskustan umpikorttelimainen korttelirakenne laajentuu kilpailualueelle pääasiallisesti nykyistä rakentamisen korkeutta vastaavana. Kilpailualueen eteläosaan sijoitetaan uudeksi maamerkiksi korkeaa rakentamista.

Uusien kävely- ja pyöräily-yhteyksien muodostamiseksi tutkitaan eteläosassa valtaväylän kattamismahdollisuus kansi- tai siltarakentein taloudelliset realiteetit huomioon ottaen. Korttelirakennetta monipuolistetaan jollain osa-alueella ehdotuksessa "Pons - Hervannan sillat" esitetyillä ratkaisuilla kokonaisuuteen sovittaen.

Mikään kilpailuehdotus ei sellaisenaan ratkaissut kilpailualueen liikennettä, joten korttelikehittelyn tueksi käynnistetään laajempi liikennesuunnittelu. Myös pysäköintiratkaisuihin sekä palveluiden laatuun, sijoittumiseen ja määrään kiinnitetään jatkokehittelyssä erityistä huomiota.

Kilpailutöihin ja arvostelupöytäkirjaan on mahdollista tutustua kilpailun nettisivuilla.


Lisätietoja

Maankäyttöpäällikkö
Heli Toukoniemi
puhelin 040 806 4007

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin +358408062485


Teksti Ilkka Kotilainen/Anna-Leea Hyry