Siirry sisältöön

Toive nopeasta hoitoon pääsystä useimmin syynä terveysaseman vaihtoaikeisiin

Julkaistu 5.6.2017 13.09

Tampereella valinnanvapauskokeilussa terveysasemaa vaihtaneet tai vaihtoa miettivät odottavat uudelta palveluntuottajalta aiempaa nopeampaa hoitoon pääsyä sekä asioiden kerralla kuntoon saamista. Tyytyväisyys nykyiseen terveysasemaan sekä palvelujen vähäinen käyttö ovat puolestaan tärkeimmät syyt olla vaihtamatta palveluntuottajaa. Tiedot selviävät Sitran tuoreesta kansalaiskyselystä.

Kansalaiskyselyyn haastateltiin 18.–30.4.2017 puhelimitse 300 tamperelaista, jotka asuvat terveysasemapalvelujen valinnanvapauden kokeilualueella eli postinumeroalueilla 33530 ja 33710.

Kokeilualueen asukkaista reilut 6 prosenttia on tähän mennessä vaihtanut terveysasemapalvelujensa tuottajaa, mutta kyselyyn vastanneista 24 prosenttia kertoo vaihtaneensa tai harkitsevansa vaihtoa. Vaihtohalukkuutta on eniten 31−49-vuotiaiden ikäryhmässä. Vaihtohalukkuus on matalinta työterveyshuollon pääasiallisilla käyttäjillä ja suurinta niillä, jotka ovat käyttäneet pääasiassa yksityisiä terveyspalveluja.

Tamperelaiset haluavat vertailla jonoja ja aukioloaikoja

Tampereen kyselyn tuloksia vertailtiin valinnanvapauden muilla kokeilualueilla (Hämeenlinna, Jyväskylä ja Ylä-Savo, Keski-Uusimaan kysely ei ole vielä valmistunut) tehtyihin haastatteluihin sekä viime syksynä Kantar TNS:n Forum-internetpaneelin toteuttamaan valtakunnalliseen tutkimukseen, johon vastasi reilut 2 000 väestöä edustavaa henkilöä.

Viimeisimmän palvelukokemuksen perusteella vastanneiden arviot saadusta hoidosta ja palvelusta ovat erittäin hyviä, erityisesti palvelun ystävällisyys on erinomaisella tasolla. Kaikilla asiointikokemuksen mittareilla yksityinen sektori saa kuitenkin vielä paremmat arvosanat kuin julkinen terveydenhuolto. Asiakaspalautetta on kysytty Tampereella enemmän kuin muualla maassa ja eniten julkisessa terveydenhuollossa, toisaalta julkista terveydenhuoltoa pääasiassa käyttäneiden osuus oli myös suurin.

Valtakunnalliseen tulokseen nähden tamperelaiset haluavat vertailla muuta maata enemmän jonotusaikojen pituutta, aukioloaikoja, palvelujen monipuolisuutta sekä saavutettuja hoitotuloksia. Hinnat eivät ole vertailussa yhtä tärkeä tekijä kuin muualla maassa.

Syyt olla vaihtamatta palveluntarjoajaa vaihtelevat kokeilualueittain: Tampereella korostuu muita kokeilualueita enemmän palvelujen käyttämättömyys, muualla taas tottumus käyttää tiettyä terveysasemaa.

Tampereen kyselyssä haluttiin selvittää myös väestön kokemuksia hoitosuunnitelmasta. Viidennes haastatelluista kertoo, että heille on tehty yksiköllinen hoitosuunnitelma perusterveydenhuollossa, ja heistä valtaosa kokee, että suunnitelma on ollut tarpeellinen. Niistä, joille ei ole tehty suunnitelmaa, kolmasosa arvioi, että suunnitelma olisi heille tarpeellinen. Hoitosuunnitelma arvioidaan sitä tärkeämmäksi, mitä vanhemmasta ja huonokuntoisemmasta haastateltavasta on kyse.

Tampereen kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta koskevassa valinnanvapauskokeilussa. Kokeilun avulla valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvään laajennettuun valinnanvapauteen. Vuoden 2018 loppuun kestävään kokeiluun Tampereella osallistuu 22 700 asukasta, jotka asuvat 33530 ja 33710 postinumeroalueilla. Tampereen lisäksi kokeilussa mukana ovat Hämeenlinna, Jyväskylä, Keski-Uusimaa ja Ylä-Savo.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Eeva-Kaisa Mäkinen
puhelin 040 675 3147
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala