Siirry sisältöön

Tampere on yksi ikäihmisten terveysliikunnan kärkihankkeen kunnista

Julkaistu 1.6.2017 14.54

Tampereen kaupunki on mukana Ikäinstituutin koordinoimassa kärkihankkeessa Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

Tampereella on koottu kaupungin eri toimijoista, yhdistyksistä ja järjestöistä työryhmä, joka seuraavaksi ryhtyy kokoamaan liikuntaraateja. Liikuntaraatien tarkoituksena on ideoida, miten liikunnan pariin saadaan innostettua yli 75-vuotiaat kotona asuvat tamperelaiset.

– Liikunnan aloittaminen on hyödyllistä kaikenikäisenä ja me kaupunkina haluamme olla mukana edistämässä sitä, kertoo ikäihmisten palvelulinjan päällikkö Ella Suojalehto Tampereen kaupungilta.

Liikunta on helppo, kustannustehokas ja iäkkäille mieluisa tapa vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä kotona asumista. Parempikuntoiset ikäihmiset jaksavat olla mukana rakentamassa elinvoimaista kuntaa.

Tutkimusten mukaan jo puolen vuoden kuntosaliharjoittelu kaksi kertaa viikossa parantaa iäkkään suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään 10 vuodessa. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää jalkojen voimaan.

Säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta hyötyvät eniten iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat vähentävät kaatumisia ja parempi tasapaino rohkaisee liikkumaan myös ulkona.

Tavoitteena terveyserojen kaventaminen

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä, mutta joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä heikompi sosioekonominen asema.

Tampereella sekä kaupungilta että kolmannelta sektorilta fysioterapeutteja on osallistunut/osallistumassa hankkeessa tarjottaviin koulutuksiin ja seuraavaksi kokoamme liikuntaraateja, joista on tarkoituksena saada ideoita ja ajatuksia, miten saisimme tuon +75 toimintakyvyltään heikentyneet, mutta vielä kotona asuvat liikunnan pariin.

***
Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun. Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi tarjoaa kärkikunniksi ilmoittautuneille kunnille maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan oppimisverkoston. Kaksivuotista hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti #hyvätervearki.

Piirroskuva: Hallituksen kärkihankelogo

Lisätietoja

Aluekoordinaattori (keskusta ja länsi)
Johanna Sola
puhelin 040 778 9599
sähköposti [email protected]