Siirry sisältöön

Nuorten talo aloittaa pilottina keskustassa toukokuun alussa

Julkaistu 27.3.2017 17.03

Tampereen palvelut toteutetaan lähitulevaisuudessa uudenlaisella palvelumallilla, jossa kaupunkilaiset saavat palveluja eri puolilla kaupunkia toimivista hyvinvointikeskuksista ja lähitoreilta. Palvelumallityössä pyritään parantamaan palveluiden tuottajien yhteistyötä ja kehittämään uusia toimintatapoja. Palveluiden tuottajina voi olla kaupungin lisäksi myös yrityksiä ja yhteisöjä. Palvelumallityö etenee vaiheittain viidellä eri palvelualueella lännessä, kaakossa, koillisella, etelässä sekä keskustassa. Palvelumallityön tilannekatsaus esiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokoukselle 27.3.2017.

Palvelumallin kehittämistyössä ajankohtaista tällä hetkellä on nuorten palveluiden kehittäminen keskustan alueella. Tamperelaisilta nuorilta on saatu palautetta, että nuorten palvelut ovat hajallaan ja nuoret eivät tiedä, mistä palveluja löytyy. Nykyiset nuorten talon tilat Tammelassa osoitteessa Kullervonkatu 16 eivät mahdollista toiminnan laajentamista, joten uusia tiloja toiminnan kehittämiseksi on etsitty.

Nuorten palveluita kehitetään pilottina avaamalla toukokuun alussa nuorten talo keskustaan osoitteeseen Puutarhakatu 2. Nuorten taloon siirtyvät etsivä työ , joka on koordinoinut ja hoitanut nykyistä nuorten taloa Tammelassa, Ohjaamo sekä nuorten työllisyydenhoitoon liittyvää ryhmätoimintaa. Uusiin tiloihin sijoittuvat myös erityisnuorisotyötä tekevät nuoriso-ohjaajat, Tredun koulutusneuvonta soveltuvin osin sekä Nuorisotakuuseen liittyvä Tenho-hanke sekä mahdollisesti nuorten liikuntaneuvonta. Nuorten talon toimintaan liittyy keskeisesti useiden eri julkisten ja yhdistysten palvelujen jalkautuminen.

Nuorten talon toiminnan keskittyessä Puutarhakatu 2:een voidaan luopua Kullervonkatu 16:n tilasta. Toimintojen siirtyminen saman katon alle antaa mahdollisuuden aukioloaikojen lisäämiselle. Nuorten talosta saadut kokemukset ovat tärkeä välivaihe, sillä nuorten palvelut on tarkoitus sijoittaa yhteen kokonaisuuteen Tullin alueelle vuonna 2019.

Palvelumallityö etenee vaiheittain eri alueilla

Pisimmälle uutta palvelumallia on kehitetty koillisella alueella, jossa viime vuonna toimintansa aloitti Koilliskeskus . Keskustan alueella Tammelakeskuksessa käynnistyi syksyllä 2016 Tammelan lähitori ja Perheiden talo . Perheiden talon toiminta laajenee tämän vuoden aikana, kun Perhepiste Nopea muuttaa tiloihin Aleksis Kiven katu 18:sta sekä Kullervonkatu 16:sta siirtyy tukihenkilötoiminta, lisäksi saadaan tilaa jalkautuville palveluille. Lisäksi on kehitetty toimintamallia Pyynikillä toimivien yksiköiden, Tipotien, Metson, Peurankallion lähitorin, Tredun Santalahden yksikön sekä Tampereen taidemuseon yhteistyön kehittämiseksi. Kaupin oppimishyvinvointikeskuksen valmistelu etenee ja Kalevan lähitorin tarve täsmentyy tulevaisuudessa.

Kaakon alueen toimenpide-esitykset ovat monilta osin kesken. Valmistelu on käynnistymässä sekä Hervannan verkostomaisen hyvinvointikeskuksen että Kaukajärven verkostomaisen lähitorin osalta. Vuoreksen lähitorin ja kombikirjaston valmistelu on kytketty Vuorestalon toisen vaiheen rakentamishankkeeseen.

Lännen alueella on useita toimenpiteitä valmisteilla ja osa on jo toteutunut. Lielahtikeskuksen yhdessä tekemisen toimintamalli valmistui vuoden 2016 lopulla. Elokuussa 2016 otettiin käyttöön Tesoman palloiluhalli ja käynnissä ovat sekä Tesoman että Lielahden koulukeskushankkeet. Tesomalla koulukeskuksen yhteyteen tulee myös päiväkoti ja Lielahteen nuorisotiloja.

Tesoman hyvinvointikeskus on rakenteilla, toiminta uusissa tiloissa alkaa keväällä 2018. Parhaillaan työstetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien allianssia. Tesoman Olkkarin, matalan kynnyksen palvelupisteen pilotointi on käynnistynyt. Palvelujen saatavuuden parantaminen joukkoliikenteellä on yhtenä toimenpiteenä. Joukkoliikenteen palvelutason tavoitteiden määrittelyssä käydään koko kaupunki tästä näkökulmasta läpi.

Etelän alueella on aloitettu Peltolammin hyvinvointikeskuksen palvelujen määrittely, joka on pohjana asemakaavoitustyössä. Kirjaston ja Kuuselan lähitorin kanssa on lähdetty pohtimaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia jo olemassa olevien lisäksi, jotta Kuuselan lähitorista voisi kehittyä kaikenikäisten ihmisten kohtaamispaikka.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Sisko Hiltunen
puhelin 040 561 3305
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki