Siirry sisältöön

Oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä tutkimushanke

Julkaistu 23.3.2017 18.14

Tampereen kaupunki teettää oppisopimuksen kehittämiseen liittyvän tutkimuksen Tampereen teknillisellä yliopistolla ja Tampereen yliopistolla. Tutkimushankkeessa selvitetään oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja ammatillisten opettajien työelämäosaamista, työpaikalla tapahtuvien oppimisprosessien pedagogiikkaa sekä opiskelijoiden yleisiin työelämävalmiuksiin liitettäviä itsesäätelyvalmiuksia.

Tutkimushanke kestää kaksi vuotta, ja se jatkaa tutkimustyötä, jota Tampereen yliopiston toteuttamassa oppisopimuskoulutuksen tutkimusohjelmassa Next Move 1 (NEMO1) on aloitettu. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 93 658 euroa Tampereen teknillisen yliopiston osalta ja 213 466 euroa Tampereen yliopiston osalta. Hanke rahoitetaan oppisopimusrahastosta.

Tutkimushanke koostuu kolmesta osasta. Tampereen teknillisessä yliopistossa tarkastellaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikkaa. Tampereen yliopisto tutkii opiskelijan itsesäätelyvalmiuksia ammatillisen osaamisen kehittymisessä ja ammatillisen opettajan työelämäosaamista.

Tutkimustyön etenemisestä ja tuloksista raportoidaan elinvoima- ja osaamislautakunnalle kerran vuodessa. Yliopistot tuottavat ja julkaisevat tutkimushankkeesta raportteja ja järjestävät yhteistyössä seminaareja. Loppuraportti luovutetaan lautakunnalle viimeistään 28.2.2019.

Osaamis- ja elinkeinolautakunta sai tiedoksi yliopistojen kanssa tehdyt sopimukset 23.3.2017. Lautakunta on päättänyt tutkimusmäärärahojen myöntämisestä jo joulukuussa 2016, kun se hyväksyi oppisopimusrahastosta vuosina 2017-2019 rahoitettavat kehittämishankkeet.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Päivi Rajala
puhelin 040 806 3105
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell