Siirry sisältöön

Osaamis- ja elinkeinolautakunta jakoi kumppanuusavustuksia

Julkaistu 19.1.2017 19.14

Tampereen kaupunki jakaa vuosittain kumppanuusavustuksia keskeisille yhteistyökumppaneilleen. Osaamis- ja elinkeinolautakunta myönsi 19.1.2017 kumppanuusavustuksia kuluvalle vuodelle yhteensä noin 1,048 miljoonaa euroa. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen.

Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset. Kumppanuusavustusten myöntämisestä päätetään vuosittain.

Kaupunki maksaa avustukset yhdessä tai useammassa erässä ilman avustuksen saajan laskutusta, kun avustuksen saaja on toimittanut toimikautta koskevat tilinpäätös- ja muut asiakirjat sekä toimintaa koskevan raportoinnin, jos sitä edellytetään. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Kumppanuusavustuksia saavat:

TITRY ry saa 531 000 euroa. TITRY tarjoaa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja koneistamossa, ompelimossa ja pakkaamossa. Tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ammatillista kuntoutumista.

Etappi ry saa 123 055,04 euroa. Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia mm. auto-, atk/media-, entisöinti-, puutyö- ja pyöräpajalle sekä tarjoaa työttömille yksilöohjausta, työhönvalmennusta, terveyskartoituksia sekä liikuntapalveluja.

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry saa 130 000 euroa. Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mm. ikääntyvien yliopistokoulutusta ja maahanmuuttajakoulutusta. Kesäyliopistossa opiskelee vuosittain noin 4 500 opiskelijaa. Tampereen kaupunki on Tampereen Kesäyliopistoyhdistyksen jäsen.

Tampereen matkailuoppaat ry saa 3 000 euroa. Tampereen matkailuoppaat markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille usealla eri kielellä. Yhdistyksellä on 38 auktorisoitua matkaopasta, ja se toimii yhteistyössä Visit Tampere Oy:n kanssa.

COSS ry saa 44 000 euroa kansainvälisen MindTrek-konferenssin järjestämiseen. Konferenssissa yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut, ja se tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä.

Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy saa 15 000 euroa Musiikki & Media -tapahtuman järjestämiseen. Voittoa tavoittelematon yhtiö järjestää Tampereella merkittävän musiikkialan ammattilaistapahtuman, joka kokoaa Tampereelle alan kotimaiset toimijat ja kansainvälisiä ammattilaisia noin 20 maasta.

TTY-säätiö/Tampereen teknillinen yliopisto saa 131 250 euroa. Avustuksella tuetaan vuonna 2017 kestävän rakentamisen professuuria 31 250 eurolla aiemmin tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Tampereen kaupunki osallistuu professuurin rahoitukseen vuosina 2014–2017 yhteensä 125 000 eurolla. Lisäksi TTY:n kiertotalouden professuuriin tähtäävän tenure track -paikan kustannuksia tuetaan 100 000 eurolla. Kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti tenure track -paikan rahoitukseen vuosina 2016–2018 yhteensä 280 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Tampereen yliopisto saa 71 250 euroa. Avustuksella tuetaan vuonna 2017 kaupan ja palveluliiketoiminnan professuuria 31 250 eurolla aiemmin tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Tampereen kaupunki osallistuu professuurin rahoitukseen vuosina 2014–2017 yhteensä 125 000 eurolla. Lisäksi tuetaan mediakasvatuksen professuuria ja niin mediakasvatuksen kansainvälisen maisteriohjelman vakiinnuttamista 40 000 eurolla. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2016–2018 yhteensä 120 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell