Siirry sisältöön

Tampere teki innovatiivisten hankintojen suunnitelman

Julkaistu 15.12.2016 13.11

Innovatiivisten hankintojen suunnitelmallaan Tampereen kaupunki hakee uusia ideoita ja yritysten innovaatioita, jolloin kaupunki saa vastineeksi entistä paremmin tarpeisiinsa vastaavia ratkaisuja. Hankintojen ennakoitavuuden ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi jatkossa kaupungin yksiköt ja liikelaitokset laativat suunnitelman kilpailutuksista osana vuosisuunnitelmiaan.

Suunnitelma sisältää tulevat innovatiiviset hankinnat ja hankintojen kehittämistoimenpiteet. Tavoitteena on tuottaa aiempaa kattavammin tietoa tulevista hankinnoista ja toisaalta hankintojen vaikutuspotentiaalin systemaattisempaa etukäteistä arviointia.

– Kun strategisesti merkittävät hankinnat tunnistetaan, voidaan niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnittää erityistä huomiota innovatiivisuuden mahdollistamiseen. Tällä tavoin innovatiivisten hankintojen suunnitelma päivittyy jatkossa, sanoo projektipäällikkö Marika Pakkanen.

Hankintojen kehittäminen näkyy asukkaille parempina ja vaikuttavampina palveluina. Innovatiiviset hankinnat näkyvät myös älykkään kaupungin rakentamisessa. Tampereen tulevat isot hankinnat liittyvät sujuvaan liikkumiseen esimerkiksi joukkoliikenteen maksujärjestelmän uusimiseen, tilojen hallintaan ja kulunvalvontaan sekä vaikuttavuuden ostamiseen asumispalveluissa.

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projektissa on kehitetty hankintakäytäntöjä vuosina 2015–2016 osittain Tekesin rahoittamana. Projektissa toteutetuissa pilottihankinnoissa on saatu kokemuksia toimintamalleista, joita kehitetään edelleen. Esimerkiksi palvelukokonaisuuksien ja hankintojen suunnittelussa on hyödynnetty palvelumuotoilua ja kokeiltu esikaupallista tutkimus- ja tuotekehityshankintaa. Palvelujen toimittajien kannustamisessa on muun muassa testattu sopimuskannusteita, kuten bonus–sanktio -malleja.

Tampereen kaupunki ostaa tavaroita, palveluita ja urakoita noin 800 miljoonalla eurolla vuosittain. Hankintatoiminnalla on huomattavia vaikutuksia paitsi kaupungin talouteen ja palvelujen laatuun, myös Tampereen seudun elinvoimaan ja markkinoiden toimintaan. Vuodelle 2017 onkin asetettu koko kaupunkia koskeva tavoite kustannussäästöjen saavuttamisesta kasvattamalla innovatiivisten hankintojen osuutta.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Marika Pakkanen
puhelin 040 800 7335
sähköposti [email protected]

Projektijohtaja
Tarja Puskala
puhelin 050 595 1079
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell