Siirry sisältöön

Vuoden Aikuinen 2016 -palkinto nuorisopsykiatrian ammattilaisille

Julkaistu 20.11.2016 12.11

Tampereen kaupungin myöntämällä Vuoden Aikuinen -palkinnolla palkittiin tänä vuonna kaksi nuorisopsykiatrian ammattilaista, työparina työskentelevät lääkäri Jaana Ruuska ja hoitaja Elina Kapari. Lisäksi palkittiin lasten ja nuorten parissa kunnostautuneita toimijoita Hyvä Haltija -tunnustuksilla sekä lastenkulttuurin Lampun henki -palkinnolla.

Palkinnot jaettiin sunnuntaina 20.11.2017 Perheiden talossa järjestetyssä Lapsen oikeuksien päivän avoimessa perhetapahtumassa Tampereella. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti palkinnoista 17.11.2016.

Vuoden Aikuinen -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä tai yhteisö, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Tänä vuonna Vuoden Aikuisen palkitsemiseen kysyttiin sähköisellä kyselyllä ehdotuksia suoraan lapsilta ja nuorilta. Saaduista ehdotuksista keskusteltiin Tampereen Lasten parlamentin kanssa.

Ehdotuksen Jaana Ruuskan ja Elina Kaparin palkitsemiseksi on tehnyt 18-vuotias nuori. Jaana Ruuska ja Elina Kapari ovat työskennelleet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon yksikössä työparina vuodesta 2010 lähtien noin 120 yhteisen potilaan kanssa. Ehdotuksen tehnyt nuori perusteli esitystään muun muassa sillä, että Jaana Ruuska ja Elina Kapari ovat edistäneet nuorten terveyttä esimerkillisellä tavalla heitä aidosti kuuntelemalla, erinomaisesti yhdessä toimimalla ja varmistamalla pitkäkestoiset, pysyvät hoitosuhteet.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että vahvan ammattitaidon ja asiantuntemuksen lisäksi Jaana Ruuskalla ja Elina Kaparilla on työyhteisön näkökulmasta erinomainen kyky ihmisten kohtaamiseen, läsnäoloon sekä nuoren ja hänen perheensä kuuntelemiseen. He ovat sitkeitä arjen sankareita, sitoutuneita ja positiivisesti työhönsä suhtautuvia työntekijöitä. He osaavat iloita pienistäkin onnistumisista ja kannattelevat arkea vakaasti vaikeissakin tilanteissa.

Vuoden Aikuinen -palkinto on myönnetty vuosittain vuodesta 2007 alkaen henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Aikaisemmin Vuoden Aikuinen -palkinto on myönnetty mm. vara-isovanhemmille, sijaisvanhemmille ja tukihenkilölle.

Hyvä Haltija -tunnustus Erho-yksikölle

Hyvä Haltija -tunnustuksen sai tänä vuonna erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa toteuttava Erho-yksikkö. Hyvä Haltija -kunniamaininta myönnetään henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on tehnyt hyvää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi.

Tampereen kaupungin järjestämä palvelu toimii seudullisesti ja se on tarkoitettu 0–18 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva pitkäaikaissairaus tai vamma. Yksikön toiminta on käynnistynyt vuonna 2010. Palvelujen piirissä ovat lapset, jotka eivät voi osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan. Toiminnan lähtökohtana on mahdollistaa lapsuus vammasta tai sairaudesta huolimatta.

Erho tekee laajaa yhteistyötä kaupungin ja muiden toimijoiden, kuten TAYSin, Kelan, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yksikkö toimii perheiden tukena myös tilapäisissä haastavissa tilanteissa. Erho-yksikön merkitys perheille on suuri: se edistää perheiden mahdollisuuksia hoitaa lasta kotona laitoshoidon sijaan, tukee perheiden jaksamista ja varmistaa lapsille heidän lakisääteiset oikeutensa oppimiseen.

Lampun henki -palkinto Sanataideyhdistys Yöstäjälle

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta myöntää yhdessä Pirkanmaan Lastenkulttuurikeskusten kanssa vuosittain myös Lampun henki -palkinnon osoituksena lastenkulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Palkinnon saaja voi olla pirkanmaalainen henkilö tai muu toimija, joka on tehnyt merkittävää työtä lastenkulttuurin hyväksi.

Vuonna 2016 Lampun henki -palkinnon sai Sanataideyhdistys Yöstäjä lasten sanataiteen kehittämisestä ja edistämisestä. Sanataideyhdistys Yöstäjä on Pirkanmaalla laajasti toimiva, sanataidetta tekevä ja sanataiteen palveluja tarjoava toimija. Jäsenet ovat kirjallisuusalan ammattilaisia. Yöstäjän sanataidetyöpajat ovat olleet jo vuosia osa Taidekaari- kulttuurikasvatusohjelmaa.

Vuonna 2015 Yöstäjä aloitti yhdessä Lastenkirjainstituutin kanssa uuden sanataidefestivaalin nimeltä Kirjalitta, joka tekee lukemista ja sanataidetta tunnetuksi perheille ja kasvatuksen ammattilaisille. Pieni, mutta laajalle alueelle toimintaansa levittänyt Yöstäjä on ainoa nimenomaan sanataiteeseen keskittynyt toimija Pirkanmaalla.

Sanataideyhdistys Yöstäjä on toiminnallaan tarjonnut elämyksiä ja tutkimusmatkoja sanataiteen maailmaan laajalle joukolle pirkanmaalaisia lapsia ja nuoria. Yöstäjä lisää lasten ja nuorten kiinnostusta kieleen ja kirjallisuuteen. Mielikuvituksen ja luovuuden herättely sekä lapsen oman ilmaisun tukeminen antavat lapselle eväitä myös myöhempään elämään.


Lisätietoja

Vuoden Aikuinen -palkinto ja Hyvä Haltija -tunnustus:
Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]

Lampun henki -palkinto:
Johtava koordinaattori
Marianna Lehtinen
puhelin 040 801 6868
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen